Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Združenie Vrchvoda arrow Na začiatku roka 2009
Na začiatku roka 2009
Napísal ikadlecik   
02. 01. 2009

Vážení členovia občianskeho združenia, návštevníci internetových stránok, občania Cigľa, dovoľte na začiatku nového roka 2009 zaželať vám veľa šťastia, zdravia, spokojnosti, úspechov,  harmóniu v rodine, zmysluplné uplatnenie v rodine, práci, obci i spoločnosti.


Ponúkame vám ako darček na stiahnutie elektronickú verziu nášho decembrového časopisu Vrchvoda - december 2008

Občianske združenie Vrchvoda vzniklo pred pár mesiacmi,  iba začína, má okolo päťdesiat členov. Každý z nás má vlastnú rodinu, zamestnanie, príbuzných, priateľov a známych, predchádzajúce skúsenostia a očakávania do budúceho roka a ďalej.  Spája nás väzba s obcou Cigeľ. Môžeme byť skutočne hrdí na krásnu prírodu a mnoho dobrých, tvorivých ľudí z našej obce, ktorých zásluhou sa v poslednom období podarili viaceré významné úspechy:

·         úspešní rodáci, podnikatelia, umelci, osobnosti, živnostníci·         tradícia a súčasnosť materského, základného a umeleckého školstva v obci ·         frekventované návštevy vysokých štátnych predstaviteľov v našej obci·         historické pamiatky, tradície, zvyky·         strieborné ocenenie Zlatý erb 2007 pre Cigeľ:

(Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu vlády SR a Európskeho komisára za Slovenskú republiku. Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí. Najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy – cena spoločnosti SWAN: Mesto Trnava a Banská Bystrica za poskytovanie základnej územno-plánovacej informácie. Strieborné ocenenia: Obec Cigeľ, Mestá Bardejov, Bytča, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Martin, Nitra, Prešov, Rožňava, Trenčín, Zvolen, Žilina a Mestská časť Košice Staré Mesto)

·         2. MIESTO pre BYTOVÉ DOMY CIGEĽ, 12 b. j. v  8. ročníku súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005 (Vypisovateľ súťaže: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Organizátor súťaže: Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. , Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 37. Poslanie súťaže: Podpora rozvoja výstavby progresívnych a cenovo dostupných bytov v bytových a rodinných domoch, podpora výstavby pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi, ako aj obnova bytového fondu, uplatňovanie netradičných technických a technologických riešení a propagácia kvalitných a hospodárne navrhnutých riešení bytových domov. Predmet súťaže: Bytové a rodinné domy realizované na území Slovenskej republiky, ktoré boli dokončené v priebehu roka 2005 a na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie do 31.12.2005. Súťažná kategória: A) bytové domy s úsporným riešením bytov. Investor: obec Cigeľ, Cigeľ č. 192, 971 01 Prievidza
Projektant: Inpro s.r.o., T. Vansovej, 971 01 Prievidza
Zhotoviteľ: AGS s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Súťažný návrh bol ocenený za:  nekonvenčné chápanie bytového domu v malej obci, dobré začlenenie do prostredia s nadväznosťou na ďalšie aktivity v území, vhodnú mierku bytového domu, moderné dispozičné riešenie a progresívne usporiadanie priestorov bytu s dobrou voľbou vhodných farieb a materiálov.
·         dlhoročná tradícia turistického podujatia Pochod vďaky·         10 ročníkov volejbalového turnaja o pohár starostu obce·         multifunkčné športové ihrisko·         umiestnenia futbalového mužstva·         úspech v súťaži GÓÓL v televízii STV·         5. miesto v internetovom hlasovaní 2008 o najkrajšiu obec na Slovensku ·         internetové stránky www.cigel.sk, www.vrchvoda.sk ·         a iné, iné... 

Ďakujeme a tešíme sa na plodnú spoluprácu v záujme ďalšieho pokroku v prioritných oblastiach:

·         ochrana a náprava škôd na životnom prostredí  (pôda, voda, vzduch, lesy, flóra a fauna, ráz krajiny, odpadové hospodárstvo, skládky, trhliny, prepadliská, strata vôd)

·         zvýšenie účasti verejnosti na informovaní, hodnotení , kontrole a rozhodovaní orgánov štátnej a miestnej správy a samosprávy (schvaľovanie činností, posudzovanie EIA, dodržiavanie legislatívy a dohôd, rozpočtovanie, personalistika, marketing...)

·         zlepšenie infraštruktúry, služieb občanom (obchody, komunikácie, stavby, internet, telefón, televízia, kanalizácia, energie, dopravné linky... )

·         rozvoj spoločenského života, kultúry, športu, turistiky, občianskych aktivít, akceptovanie rôznosti názorov, vzdelávanie

·         podpora cestovnému ruchu, trvalo udržateľného rozvoja obce a kvality života občanov (zabránenie extenzívneho rozvoja kameňolomov, zlepšovanie hygieny a bezpečnosti dopravy, agroturistika, náučné chodníky...).

 
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.