Dve % pre OZ VRCHVODA

Časopis VRCHVODA 2017

   

Prístupy

Cigeľ: príroda a kultúra

Kto je online

Práve je pripojených:
1 Hosť

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Meniny

Dnes má meniny
Dalibor
Zajtra má meniny
Vincent

Výber šablóny

Ankety

Domov
Občianske združenie VRCHVODA
42. ročník Pochodu vďaky SNP

42. ročník pochodu - významnej spoločenskej a turistickej udalosti bude v sobotu 21. januára 2017. Všetky pešie aj bežkárske trasy majú štart od Pamätníka padlých v Cigli po slávnostnom otvorení o 9:30 hodiny.

Na konci dňa čaká nás unavených a veríme, že aj spokojných návštevníkov výborný guláš, účastnícky list, odznak a dobrý pocit z kilometrov v zasneženej prírode v milej spoločnosti priateľov.

42. Pochod vďaky SNP v Cigli a Handlovej budúcu sobotu 21. januára 2017 odporúčame aj pre školské výpravy, mládež, rodiny, skupiny priateľov a turistické kluby. Podrobné informácie nájdete v propozíciách, na internete, www.pochodvdaky.sk

 
2017

 Šťastný nový rok 2017 prajeme všetkýjm priateľom a priaznivcom obce Cigeľ a občianskeho združenia VRCHVODA. Na konci roka 2016 sme sa stretli viacerí v budove bývalej základnej školy v Cigli, okolo desiatej sme sa začali hrať hry, ktoré starostlivo a úspešne pripravila Martinka. V búrlivej zábave sme takmer ani nestačili zaznamenať príchod nového roka. Nech sa teda aj v novom roku nášmu združeniu a obci  Cigeľ dobre darí! Veľmiď dakujeme Martinke Krauskovej, našej „kultúrnej referentke“,  za trpezliviosť, zodpovednosť a starostlivosť o zábavný kultúrny program, ďakujeme obci Cigeľ a Únii  žien za prenájom priestoru a vybavenia. Ďakujeme všetkým obyvateľom obce a okolia za podporu a pomoc v roku 2016, prajeme príjemný a nerušený rok 2017. Všetko najlešie v roku 2017! 

 
Šťastný nový rok praje OZ Vrchvoda

Občianske združenie VRCHVODA v Cigli pozdravuje všetkých členov a priaznivcov, na konci roka 2016 praje všetkým požehnané sviatky a šťastný nový rok 2017.

Ďakujeme obyvateľom našej obce za podporu a ocenenie našich snáh na zlepšenie kvality života ľudí a na spríjemnenie životného prostredia. Rovnako ďakujeme všetkým organizáciám, fyzickým a právnickým osobám v našom Cigli za mnohé úspešné a inšpiratívne podujatia, ktoré sami zorganizovali. Úprimne prajeme zdar všetkým rozvojovým aktivitám v obci a ako viete - radi a aktívne sa ich zúčastňujeme. Občianske združenie  Vrchvoda vo svojom ôsmom roku činnosti pre radosť obyvateľov našej obce a okolia tiež navrhlo a uskutočnilo viacero milých a prospešných aktivít. V mnohých prípadoch sme v médiách zviditeľnili obec Cigeľ a je mnoho ľudí, ktorí Vrchvodu našej dedine v pozitívnom zmysle „závidia“.  

Všetko najlepšie v roku 2017 a veľa zábavy, radosti zo spoločnosti príjemných ľudí, ľudského porozumenia a pocitu spolupatričnosti k našej dedine praje OZ Vrchvoda. 

 
Odpowede na dewet punktov terezyanskeho urbaru

Mária Terézia vydala 23. 1. 1767 urbársky patent, ktorým sa mala zaviesť úprava poddanských pomerov Jeho súčasťou bol dotazník obsahujúci 9 otázok, odpoveďami na ktoré zisťovali úrady jestvujúce pomery. Odpovede našich predstaviteľov spred 250 rokov hovoria o jazyku, akým sa vtedy hovorilo alebo písalo (pozorne čítajte - napríklad hláska J sa písala ako G), zaznamenávajú život našich predkov...

1.       Urbaru žadneho nemame.  

 2.       Any contractu nemame žadneho, zbiwagicze wedla starodawneg obicžage, a roskazu panskeho.

 3.       W chotary košovskem magicze odsadene zeme v gednom poly ale pod 50, w druhom 45 a v tretyom ale pod 36, takowe zrabame, totišto orjeme, ked potreba ge powažame, z panskim semenom zasegeme, zožneme a do košowskich panskich humjen zwažame, podobne luky w košovskem chotary a Sajby kosime. Seno zhrabeme a zwezeme ale 15 a wiacz wozuv. Drewo v horach rubeme a takowe wezeme do zamku do piowara Bojniczkeho a na predag do Priwicze. Cžim nahle konopna robota se zacžne, to gest od jesene až do sv. ducha ku trepany na Jazaro a pradeny, Po 3 a 4 porodnicžkam dawame, krem toho každorocžne na celu dedinu 130 kudjele ku pradeny nekedy ale wicz, a nekedy meneg se nam, slowom wšeczko to, cžo pry dispositie nedelneg ku wikonany se uridi a na czelu dedinu wistawy, nakolko len stacžime, wikonawame.  Od starodawna pak až do roku 765 platily sme dwa do Gyurskeho czensu, do Michalskeho tež tolko, safranowich penyezi 2, kuchinskich 2, 52 ½ drabskich, 2 ½ logowich, 20 mlinskeho czensu.

 4.       Obeczny osoch nass pochaza z magicziho wlasneho mlina z ktereho gako kedy 20 aneb 25 mlynskeho zbožy dostawame. Z paleneg krcžmy tež nekedy wysse panskeg arendy paleneg zosohugeme nekedy 23 a nekedy meneg a nekedy nyss, ostatny osoch nass pak ze zemicžek a lucžek nassich podžehnawame, nektery na wyžin a mladbu chodime. Sskody pak cžastokrate od prywaluw trpime, ponevacž mezy wrchmy biwame.

 5.       Czelodomnik w našeg obczy ma gako y poldomnik 5 a wicz kuskow zemy, do kterich wsege poldomnik ale 22 y 23, lucžek podobne po 2 a 3 kuskou, z kterich nektery 23 nektery pak y 67 wozikuw sena nabere, ponewacž pak rownost mezy namy neny, kdo kolko wisege a sena nabere pri Consciptie oznamime, ottawu nektery, na volakterich lucžkach tež kosime

6.       My tyšnowu robotu neodbawugeme, nez gako sme oznamily cžo se w dispositie nedelneg na czelu dedinu  wistawuge, orgeme na dwuch, a do woza 4 kusy zaprahame, a tak zdaliž choca se nam prigma odpowidat nemožeme. 

 7.       Žadny dewatek posawate v obicžagy nebol, ani sme neslichali že by na okolitich gak w panstwy i wen z panstwa Dedinach wolakde takowy se bol odebiral, wsak nicžmeneg z lazov pustich 8-my snop dawame. Podobne dežmu z mladich baranczov a kozicžek sme od starodawna dawaly, anebo za takowe po pol zlatem platily, od 5 ale Rokuw pokladame za gahencze 50, za kozlatka pak 1 zl. Prytom od palenich kotluw tež po tolary platime

8.       W obczy tegto 5 pustych sa nachaza gruntuv. 1 Mjartanovsky ½ grunta od 15 Roku že gazda wimrel spustnul, 2 Benczeje czely grunt, 3 Chajmovsky ½, 4 Mikulege od starodawna gsu puste a gazdu nanich nepamatame, 5 Mjartanowsky ½ od 12 Roku Gazda že wimrel, zemicžky a lucžky Dedina z nich užiwa, krem Mikulege gruntu ktereho z vacžeg stranky zeme a lucžky zarastenute gsu.

9.       Wecžity gsme Slawneho Panstwy poddany.

 Richtar Mateg Racsko

Prisažni Mateg Czmarko, Gyuro Miartan, Jano Miartan

Z Obcze Mateg Fabian, Jano Benedik, Mateg Miartan, Gyuro Franko

V obci Czigell 30. septembra 1769

 
Vrchvoda športuje - Bowling, 5.11.2016, Nitranske Rudno

Jedného dňa Martinka navrhla, že by bolo fajn ísť si zahrať bowling.  A na jej veľké prekvapenie, koho sa spýtala, ten súhlasil. Tak sa stalo, že v sobotu podvečer z Cigľa vyrážali 3 plné autá hraniachtivých účastníkov (ďalšie 2 prišli nekôr). Smer Nitrianske Rudno. Aby sa zabránilo rodinkárstvu na dráhe (všetko to totiž boli manželské páry, až na jeden skoro manželský a jeden sólista) na začiatku sa ťahali dvojice z klobúka,  vlastne z obálky. Tak sa stalo, že Bob si našiel Bobeka a Mach svoju Šebestovú. Tak, ako je to  v prírode, že všetko je 50:50, aj tu platilo, že 50 % párov boli zmiešané páry a 50% boli LGBT (a opäť 50:50). Avšak na dráhach toto už neplatilo, pretože na jednej strane bolo 75% žien a na druhej 78% mužov.

Bolo dovolené všetko, okrem prešľapu. Na tento moment bol automat značne citlivý a nediskutoval. Ale čo sa týka techniky, akceptoval všetky spôsoby hodenia gule. Od tzv. Vandinho štýlu až po ten profesionálny. Našli sa  veru takí borci, ktorí dokázali poslať guľu na dráhu takmer 30km/hod rýchlosťou. Avšak ani rýchlosť nezaručovala úspech. Keď kuželky videli, čo sa na nich valí, radšej sa rozutekali a spadla iba tá chuderka, čo to nestihla. Keď sa však na dráhu vybrala guľa rýchlosťou 2,7 km/hod a všetci sa rozosmiali, kuželky sa pochytali za plecia s presvedčením, že „toto ustojíme“. Nakoniec však popadali,  aj keď nie je celkom jasné, či od smiechu alebo sa tá guľa skutočne dokotúľala až k nim. Jedna kuželka však nechcela spolupracovať (na dráhe pri okne, druhá sprava). Tá ustála takmer všetky útoky. A keďže sa nechcela hrať, tak sme ju začali ignorovať aj my („Sprostá, nech si stojí aj s prestreleným srdcom“)

Na zdolávanie kuželiek si páry dohodli vlastnú taktiku. Niekedy ten prvý zhodil takmer všetko a druhý zakončoval. Najlepším koncovým hráčom bola jednoznačne Vanda. Väčšine to robilo problém, najmä ak im prvý hráč nechal na dráhe dve kuželky a každú, pre istotu, na opačnej strane. Guľa mala dosť priestoru preletieť medzi ne. Ale aj v prípade, že prvý hráč netrafil nič, druhý prejavil dávku solidarity a tiež poslal guľu do „jarčeka“. Najhorší však boli tí, čo na prvýkrát zvalili všetko. Nielenže nedovolili spoluhráčovi hrať a vystresovali aj automat, ktorý zabudol počítať a napísal X, ale na konci ešte aj zdržovali, pretože za trest museli opakovane hádzať. Tak im treba, nemali sa predvádzať!

Avšak treba uznať, že na dráhe vládla žičlivá nálada. Každý úspešný hod bol ocenený hurónskym pokrikom a potleskom a zakončený víťazným tančekom  autora. V takýchto momentoch sa na dráhu prišli pozrieť aj ostatní hostia v hale. 

Ani sme sa nenazdali a dve hodiny boli preč. Keďže informácia o konci hry sa na displeji objavila bez predošlého varovania, nie sú mi známe presné výsledky. Ale bodové rozpätie od 80 do cca 140 hovorí za všetko.  Nebolo dôležité zvíťaziť, ale zabaviť sa. A to sa podarilo na 100%. Večer sme, ako už tradične, zakončili v obľúbenej pizzérii. Pri pivku, vínečku, hruškovici a hranolkoch. Veď po takom výkone bolo treba doplniť kalórie.

Bolo perfektne a už teraz sa teším na  druhý, tretí,... ročník

Aj keď oneskorene, ale predsa, zapísala VK  12.11.2016

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 64 - 72 z 368

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

CIGEĽ - mapa


Zobraziť Cigeľ - orientačná mapa na väčšej mape

Syndicate

vrchvoda.sk
© 2020 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.