Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá

Časopis VRCHVODA 2017

   

Prístupy

Cigeľ: príroda a kultúra

Kto je online

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Meniny

Dnes má meniny
Zora
Zajtra má meniny
Miloš

Výber šablóny

Ankety

Domov
Občianske združenie VRCHVODA
Bowling máme radi
Pravidlá bowlingu:
- Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier
- Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých desať
kolkov – STRIKE
- Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený
kolok 1 bod
- Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov - SPARE, získavate 10 bodov plus
bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre
- Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých desať kolkov - STRIKE, získavate 10 bodov plus
bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre
- Ak dosiahnete SPARE v poslednej desiatej hre, máte nárok na jeden dodatkový hod. Ak
dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate dva dodatkové hody
 
Etiketa bowlingu:
- Buďte pripravený pristúpiť k dráhe hneď, ako na Vás príde rad.
- Pamätajte si, že hráč napravo má prednosť
- Ak hodí naľavo stojaci hráč guľu pred Vami, nechajte ho hrať ako prvého.
- Zostaňte na svojej rozbehovej ploche. Hneď, ako Vaša guľa zasiahne kolky, odíďte do zadnej časti
rozbehovej plochy.
- Ak sa Vám hra nedarí, zostaňte nad vecou.
- Nehovorte, ani inak neobťažujte ďalšieho hráča, ktorý po Vás zaujal hraciu pozíciu!
- Neprekračujte čiaru odhodu.
- Naučte sa prehrávať a buďte ohľaduplným víťazom.
 
Názov Hronceje dvora v Cigli

 V roku 1883 zapísal do miestnej matriky pán farár Karol Lasáb záznam o narodení Jána Mjartana v dome č. 37.

Otcom bol Lukáš Mjartan, matkou Mária (rod.) Kulichová, krstnými Matúš Cmarko a Anna (rod.) Svitková. Pri mene otca Lukáša Mjartana je poznámka HRONEC - podľa toho sú Hronceje dvory v Cigli.

 
Názov Trvajeje dvorov v Cigli

 Na začiatku písomných zmienok mal Cigeľ (vtedy ešte osada Lúčna) päť obydli. V sedemnástom storočí (1675) bolo v Cigli 37 domov, v roku 1869 už 62 (dnes vyše 500!)

Ako sa dedina rozrastala, časom vznikala potreba orientovať sa v nej. Tak až dodnes, najmä miestnym, pomáhajú staré, zaužívané názvy Horný koniec, Dolný koniec, prípadne naše cigeľské dvory. Napríklad na hornom konci sú známe Cmarkeje, Šušleje, Hronceje, Kováčeje, Hronceje, Mjartaneje, Gazdinkeje..., pri kostole je Ozanineje, na dolnom konci sú Gajdošeje, Frankeje, Račkeje... Väčšinou sú názvy dvorov pomenované podľa rodín, ktoré tam aj dnes bývajú, alebo donedávna bývali, niektoré názvy si dnes akoby nevieme vysvetliť. Jeden z najkrajších a pritom  "záhadných" názvov je Trvajeje. 

V roku 1788 vznikla v Sebedraží a Cigli samostatná rímskokatolícka farnosť a začala sa viesť matrika. Napríklad v roku 1874 do matriky zapisoval miestny farár Imrich Vály (pozri obrázok). Zapísal narodenie a pokrstenie Valentína Mjartana v dome č. 14 v Cigli aj mená rodičov (Gregor Mjartan - TRVAJ a Alžbeta Píšová) a krstných rodičov (Juraj Šušol a Mária Svitková). Muži a ženy s priezviskom Mjartan v tých rokoch bývali okrem domu č. 14 aj v domoch  č. 2, 11, 16, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 57, 58, 61. Zrejme kvôli tomu pri mene Gregora Mjartana pán farár Vály zapísal poznámku (Trvaj:) a tak si vďaka tejto poznámke myslíme, že už vieme, z čoho pochádza názov Trvajeje dvorov v Cigli. 

 

 
Dvory (a ulice) v Cigli

Radi by sme otvorili verejnú diskusiu o budúcich názvoch ulíc v našej obci. Už je dosť treba, aby aj naša obec mala konečne pomenovanie ulíc, čo je dôležité kvôli orientácii sa v našej rozrastajúcej sa obci.  Výstavba sa zahusťuje, domy pribúdajú a napr. pošta, lekárska služba, hostia, taxikári, dodávatelia... sa už niekedy ťažko orientujú len podľa čísel domov. Existuje jedno staré obecné nariadenie, ktoré sa však už isto prekonalo, (pribudli nové ulice a podobne) a jeden z pohľadov na problematiku môže byť aj trochu historický.

Myslím, že by bolo správne a krásne, použiť niektoré z pomenovaní, ktoré sa zaužívali počas stáročí - historické pomenovani dvorov. Samozrejme, nemôžu byť využité všetky pomenovania dvorov (často je na jednej ulici aj viacero dvorov), ale napr. taká Ulička, Ozanineje, Trninka, Trvajeje, Gazdinkeje a podobne by sa mohli výborne uplatniť. Ďalej, v obci by nemali chýbať ulice ako Nová, Školská, SNP a podobne. Porozmýšľajme, pripravme spoločne také pomenovania ulíc, ktoré by boli pre obyvateľov zrozumiteľné a logické. povzbudzovali by hrdosť na naše bohaté cigeľské ľudové tradície.

Pre ilustráciu a ako námet na rozmýšľanie publikujeme orientačný prehľad dvorov v Cigli podľa pamätníkov a zápisov obecnej kroniky 

 

 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. z 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 4. novembra 2017.

V našej obci bola 41,60 percentná volebná účasť. V zoznamoch obce Cigeľ bolo zapísaných 1019 voličov. Z nich sa na hlasovaní zúčastnilo 424. 

Vo voľbách predsedu TSK získal  Jaroslav Baška v Cigli 246 hlasov, R. Kaščáková 69 hlasov, Štefan Škultéty 53 hlasov, Petra Hajšelová 32, Igor Valko 11 a Nora Pániková 5 hlasov.

Jednotliví kandidáti na poslancov TSK získali v Cigli nasledovné počty hlasov:

Štefan Mjartan 290
Jozef Stopka 88
Mohamed Hemza 84
Michal Ďureje 83
Peter Oulehle 81
Mária Šramková 77
Viera Beňová 71
František Tám 70
Eleonóra Porubcová 66
Martin Drozd 65
Andrej Kmotorka 61
Ladislav Procházka 60
Radko Gavliak 58
Silvia Siváková Nemcová 57
Richard Takáč 56
Alojz Vlčko 55
Tomáš Tines 50
Tomáš Kozák 49
Miroslav Žiak 47
Branislav Gigac 44
Ján Mokrý 41
Emil Divéky 39
Jozef Franek 38
Martin Šujan 38
Jana Michaličková 37
Sylvia Chrenková 35
Miroslav Procháska 34
Jozef Fábry 31
Milan Tercha 31
Tibor Čičmanec 30
Ivan Vaňo 30
Mária Žofčinová 28
Petra Hajšelová 27
Vojtech Čičmanec 24
Viera Hurtišová 24
Dušan Ďuriš 23
Ján Madžo 23
Tamara Teslíková 23
Jana Matiašková 22
Anna Matuláková 22
Milan Gáplovský 21
Martin Greschner 21
Ľubomír Dzurák 20
Jozef Otto 19
Eduard Prilinský 19
Ján Onduš 18
Ján Sagan 17
Richard Steinemann 16
Miroslav Rajčo 15
František Včelík 14
Miroslav Dzina 13
Miroslav Kňaz 13
Pavol Michalovič 12
Róbert Hekl 11
Marián Mittaš 11
Pavol Caňo 10
Tomáš Grešner 10
Karol Herceg 10
Ján Králik 9
Branislav Krpelan 9
Ingrid Majdová 8
Igor Sojka 8
Martin Uríček 7
Andrej Sikora 6
Miloš Cúcik 5
Martin Sigotský 3
Anton Vrecko 3
Ivan Hrubina 0
 
500. výročie reformácie

Reformácia doktora Martina Luthera začala v roku 1517 a o pár rokov prišla na hornú Nitru s Turzovcami zo Spiša. Alexej Turzo z Betlanoviec získal bojnický hrad v roku 1527 a Ján V. Turzo začal zavádzať a podporovať protestantizmus od roku 1550, kedy prišiel do Bojníc farár Capislanus. Martin Novák zo Spiša bol ordinovaný za farára v Koši  v roku 1552. Vo farárskej službe v Koši ho nasledoval Albert Šorman a jeho syn Ondrej. V Lutherovom Wittenbergu boli ordinovaní aj ďalší synovia hornonitrianskych rodín: Prievidžania  - bratia Tomáš, Pavol a Ján Vrankovci, bratia Martin a Andrej Šupkovci, Samuel Paulíny, Michal Petri, Albert Hušel, Michal Kevický a ďalší. Z okolitých dedín to boli napríklad Imrich Peluch z Brusna, Michal Lazanský a bratia Slonickí z Bojníc, bratia Sartoriusovci z Chrenovca, Tomáš Fabian z Ráztočna, Michal a Juraj Veličovci z Nedožier, Matúš Novák zo Sebedražia... 

Všetci menovaní boli súčasníkmi nášho slávneho evanjelického renesančného jazykovedca, matematika, učiteľa, Vavrinca Benediktiho z Nedožier - Laurentio Benedictus Nudozerenus (1555 – 1615).  Tak ako on si uvádzali po latinsky svoje rodisko za menom: Prividiensis, Brusnensis, Chrenovinus, Bajmocensis, Coschensis, Sebedrajen, Rastoczinensis, Oslanensis, Nudozerinus... Možno bol, ale nedochovali sa nám zmienky o žiadnom učencovi s prívlastkom Ciglensis... Nudozerenus bol však priezviskom Beňadik - ktovie či nemal korene v Cigli, kde po celé stáročia, aj dnes žijú Beňadikovci?

Ako uvádza vtedajší nemecký a luteránsky farár z Koša Novák, v auguste roku 1660 bol potupne vyhnaný z Koša a jeho kostol i farnosť boli prinavrátené do katolíckej cirkve. Podobne podľa neho prešli postupne skoro všetky hornonitrianske farnosti i filiálky Prievidze - aj Sebedražie a Cigeľ do náručia všeobecnej cirkvi. Tak sa naplnilo krédo - čie územie, toho vierovyznanie (cuius regio eius religio) a po viac ako storočnom poreformačnom evanjelickom období od cca 1530 do augusta 1660 boli opäť všetci Cigeľčania, patriaci pod bojnické hradné panstvo grófky Khuen Belassi Pálfyovej opäť katolíkmi. Ale na druhej strane, vďaka katolíckym Pálfiovcovm bol potom o sto rokov neskôr, v roku 1762 v Cigli postavený kamenný katolícky kostol, isto na mieste dovtedajšieho evanjelického, dreveného zo 17. storočia...

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 55 - 63 z 381

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

CIGEĽ - mapa


Zobraziť Cigeľ - orientačná mapa na väčšej mape

Syndicate

vrchvoda.sk
© 2021 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.