Dve % pre OZ VRCHVODA

Časopis VRCHVODA 2017

   

Prístupy

Cigeľ: príroda a kultúra

Kto je online

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Meniny

Dnes má meniny
Dalibor
Zajtra má meniny
Vincent

Výber šablóny

Ankety

Domov
Občianske združenie VRCHVODA
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. z 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov. Deň volieb určil na sobotu 4. novembra 2017.

V našej obci bola 41,60 percentná volebná účasť. V zoznamoch obce Cigeľ bolo zapísaných 1019 voličov. Z nich sa na hlasovaní zúčastnilo 424. 

Vo voľbách predsedu TSK získal  Jaroslav Baška v Cigli 246 hlasov, R. Kaščáková 69 hlasov, Štefan Škultéty 53 hlasov, Petra Hajšelová 32, Igor Valko 11 a Nora Pániková 5 hlasov.

Jednotliví kandidáti na poslancov TSK získali v Cigli nasledovné počty hlasov:

Štefan Mjartan 290
Jozef Stopka 88
Mohamed Hemza 84
Michal Ďureje 83
Peter Oulehle 81
Mária Šramková 77
Viera Beňová 71
František Tám 70
Eleonóra Porubcová 66
Martin Drozd 65
Andrej Kmotorka 61
Ladislav Procházka 60
Radko Gavliak 58
Silvia Siváková Nemcová 57
Richard Takáč 56
Alojz Vlčko 55
Tomáš Tines 50
Tomáš Kozák 49
Miroslav Žiak 47
Branislav Gigac 44
Ján Mokrý 41
Emil Divéky 39
Jozef Franek 38
Martin Šujan 38
Jana Michaličková 37
Sylvia Chrenková 35
Miroslav Procháska 34
Jozef Fábry 31
Milan Tercha 31
Tibor Čičmanec 30
Ivan Vaňo 30
Mária Žofčinová 28
Petra Hajšelová 27
Vojtech Čičmanec 24
Viera Hurtišová 24
Dušan Ďuriš 23
Ján Madžo 23
Tamara Teslíková 23
Jana Matiašková 22
Anna Matuláková 22
Milan Gáplovský 21
Martin Greschner 21
Ľubomír Dzurák 20
Jozef Otto 19
Eduard Prilinský 19
Ján Onduš 18
Ján Sagan 17
Richard Steinemann 16
Miroslav Rajčo 15
František Včelík 14
Miroslav Dzina 13
Miroslav Kňaz 13
Pavol Michalovič 12
Róbert Hekl 11
Marián Mittaš 11
Pavol Caňo 10
Tomáš Grešner 10
Karol Herceg 10
Ján Králik 9
Branislav Krpelan 9
Ingrid Majdová 8
Igor Sojka 8
Martin Uríček 7
Andrej Sikora 6
Miloš Cúcik 5
Martin Sigotský 3
Anton Vrecko 3
Ivan Hrubina 0
 
500. výročie reformácie

Reformácia doktora Martina Luthera začala v roku 1517 a o pár rokov prišla na hornú Nitru s Turzovcami zo Spiša. Alexej Turzo z Betlanoviec získal bojnický hrad v roku 1527 a Ján V. Turzo začal zavádzať a podporovať protestantizmus od roku 1550, kedy prišiel do Bojníc farár Capislanus. Martin Novák zo Spiša bol ordinovaný za farára v Koši  v roku 1552. Vo farárskej službe v Koši ho nasledoval Albert Šorman a jeho syn Ondrej. V Lutherovom Wittenbergu boli ordinovaní aj ďalší synovia hornonitrianskych rodín: Prievidžania  - bratia Tomáš, Pavol a Ján Vrankovci, bratia Martin a Andrej Šupkovci, Samuel Paulíny, Michal Petri, Albert Hušel, Michal Kevický a ďalší. Z okolitých dedín to boli napríklad Imrich Peluch z Brusna, Michal Lazanský a bratia Slonickí z Bojníc, bratia Sartoriusovci z Chrenovca, Tomáš Fabian z Ráztočna, Michal a Juraj Veličovci z Nedožier, Matúš Novák zo Sebedražia... 

Všetci menovaní boli súčasníkmi nášho slávneho evanjelického renesančného jazykovedca, matematika, učiteľa, Vavrinca Benediktiho z Nedožier - Laurentio Benedictus Nudozerenus (1555 – 1615).  Tak ako on si uvádzali po latinsky svoje rodisko za menom: Prividiensis, Brusnensis, Chrenovinus, Bajmocensis, Coschensis, Sebedrajen, Rastoczinensis, Oslanensis, Nudozerinus... Možno bol, ale nedochovali sa nám zmienky o žiadnom učencovi s prívlastkom Ciglensis... Nudozerenus bol však priezviskom Beňadik - ktovie či nemal korene v Cigli, kde po celé stáročia, aj dnes žijú Beňadikovci?

Ako uvádza vtedajší nemecký a luteránsky farár z Koša Novák, v auguste roku 1660 bol potupne vyhnaný z Koša a jeho kostol i farnosť boli prinavrátené do katolíckej cirkve. Podobne podľa neho prešli postupne skoro všetky hornonitrianske farnosti i filiálky Prievidze - aj Sebedražie a Cigeľ do náručia všeobecnej cirkvi. Tak sa naplnilo krédo - čie územie, toho vierovyznanie (cuius regio eius religio) a po viac ako storočnom poreformačnom evanjelickom období od cca 1530 do augusta 1660 boli opäť všetci Cigeľčania, patriaci pod bojnické hradné panstvo grófky Khuen Belassi Pálfyovej opäť katolíkmi. Ale na druhej strane, vďaka katolíckym Pálfiovcovm bol potom o sto rokov neskôr, v roku 1762 v Cigli postavený kamenný katolícky kostol, isto na mieste dovtedajšieho evanjelického, dreveného zo 17. storočia...

 
Zájazd Cigeľ - Poľsko - Oravská priehrada - Cigeľ
Oznamujeme všetkým prihláseným, že sa na zájazd a stretnutie s vami tešíme, všetko je v poriadku - autobus s  vyše 55 miestami je objednaný, väčšina už zaplatilla, termín zájazdu sa blíži... Odchádzame o štvrtej ráno, stojíme na hornej aj na dolnej autobusovej zastávke v Cigli, potom v Sebedraží, v Prievidzi na stanici atď
 
Valné zhromaždenie OZ, 29. augusta 2017

Valné zhromaždenie Vrchvody 29.8.2017

Tak a máme to za sebou. Ako už tradične, aj teraz sme sa na výročie SNP, t.j. 29.8. stretli pri altánku. A žiaľ, opäť sme konštatovali výtržnícke konanie vandalov. Preto sa táto téma niesla aj celým valným zhromaždením.

Ale začnem pekne po poriadku. Ráno sa prví dobrovoľníci zišli na mieste, aby pripravili oheň a najmä, aby začali variť guláš. Veď bez guláša by to nebolo ono. Ani nemusím písať, kto to bol, stačí si prečítať ktorúkoľvek správu z minulosti. Osvedčené personálne obsadenie nie je dôvod meniť J. Krátko pred druhou hodinou sme sa začali zbierať my ostatní. Keďže dobré zvyky treba zachovávať, aj teraz gazdinky priniesli niečo sladké na zahryznutie a gazdovia niečo na zapitie Veď nielen chlebom je človek živý. Po podpise prezenčky za seba aj za zastupovaných a po obdržaní pekného darčeka v podobe zeleného trička s logom Vrchvody sa naša Malá oáza pre hornú Nitru pekne zazelenala.

Potom to začalo. Janko všetkých privítal a Evka prečítala správu o činnosti za uplynulý rok. A bolo čo čítať. Počas roka sa toho ani nezdá byť tak veľa, ako keď sa to všetko zhrnie do jednej správy. Boli to rôzne akcie – od kultúry, cez šport až po brigádnickú činnosť. A netýkali sa iba členov Vrchvody. Prichádzali na ne deti aj dospelí z celej dediny aj blízkeho okolia. Veľmi vydarená akcia bola šarkaniáda, kedy nám prialo aj počasie a zišlo sa veľa záujemcov, podobne aj výlety na Moravu alebo do divadla sa stretli s veľkým záujmom. Ľubka predniesla správu o hospodárení. Opäť môžeme konštatovať, že hospodárime lepšie ako štátny rozpočet, t.j. s prebytkom. Aj keď príspevky z našich daní boli nižšie ako vlani. O to väčšia vďaka patrí každému, kto sa rozhodne prispieť nášmu združeniu. Potom nasledovala správa revíznej komisie, ktorú som predložila ja. Až na pár drobností nebolo čo vytknúť, ale jedna téma na riešenie predsa len vznikla.  Týkala sa spontánnych akcií, ktoré sa do rozpočtu zahrnuli dodatočne, bez písomného schválenia Radou VZ. Preto dozorná rada navrhla prijať zásady hospodárenia, ktoré by riešili takéto prípady a najmä odporučila zverejniť pozvánku na akcie na našej stránke OZ. Evka o návrhu hneď dala aj hlasovať, aby sa na to nezabudlo. Na záver Dadka prečítala návrh činnosti na budúci rok. Všetky osvedčené akcie sa automaticky zaradili aj do plánu na nový rok, pre niektoré sa iba zmenil termín (napr. brigáda sa z júna presunula do apríla, aby nebola veľká burina J, čo však Julko zasa pripomienkoval, že vtedy ešte bude blato L,...). Taktiež sa do plánu okamžite doplnila aj úloha osadenia informačnej tabule k našej lipe. (A kým som sa dostala k napísaniu tejto správy, tabuľka je už na svojom mieste. Toto som uviedla len pre zdokumentovanie našej reakčnej schopnosti J). Potom začala diskusia, aj keď treba povedať, že sa diskutovalo aj priebežne. Veľkou témou bol vandalizmus určitých „spoluobčanov“, ktorí využívajú priestor okolo altánku a nesprávajú sa tak, ako by sa mali. Neustále treba po nich upratovať, ničia spoločný majetok a správajú sa hlučne. Preto sa debatovalo o spôsobe, ako ich identifikovať a ako tomu zabrániť. „Dobrovoľne“ vznikli pracovné skupiny, ktorých úlohou je vypracovať návštevný poriadok a navrhúť spôsob ochrany daného priestoru. Uvidíme, čo sa im podarí vymyslieť a najmä, či to pomôže. Vedenie týchto skupín bolo priradené podľa toho, kto sa ku ktorej téme vyjadril, alebo ju inicioval. Rovnako sa ujala aj téma vedenia kroniky nášho OZ, ktorú navrhol Ľudvík (a samozrejme, že mu aj prischla, tak ako aj predpokladal).

Po VZ, ktoré trvalo nezvyčajne dlho, pretože bolo o čom diskutovať, sme sa pustili do guláša (jeho kvalitu už nemusím hodnotiť, tá je preslávená) a zaspievali aj pesničku (ešte stále rezonovali Katkine narodeniny). Potom sme už len posedávali okolo ohňa a v malých skupinkách debatovali a komentovali dianie okolo seba.

Na záver už spomeniem len to, že uvažujeme o zmene termínu konania valného zhromaždenia. Konanie uprostred pracovného týždňa má za následok príliš veľa splnomocnení. Ak sa naozaj chceme osobne stretnúť, bude lepšie zvoliť niektorú sobotu. Dúfam, že za rok na to nezabudneme J.

 

So značným oneskorením zapísala VK, 11.9.2017

 
11.09.2017 je 655. výročie prvej písomnej zmienky o našej dediny

"MY, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, prítomnou listinou oznamujeme všetkým, ktorých sa to týka, že Peter, syn Demetera zo Šútoviec, familiár Magistra Jána, Mikulášovho syna, predstúpil pred nás ako verný služobník počas výprav a nájazdov a požiadal nás, pre seba a pre svojho bratranca Leustacha, syna Poukovho, bývalého ostrihomského sudcu, o darovanie a udelenie jedného nášho kráľovského územia alebo usadlosti zvanej Lúčna, v Nitrianskej stolici, patriacej ku nášmu hradu Sivý kameň, s rozlohou asi na dve poplužia, s piatimi kúriami alebo obydliami. 

Pre vyššie uvedené verné Petrove služby, ktorý sa počas výprav, podľa požiadaviek, možností a určenia vždy snažil zo všetkých síl potešiť naše Veličenstvo, pre prosby a intervencie Magistra Jána, syna niekdajšieho palatína Mikuláša, nášho taverníka, dôkladne odčleňte z majetku nášho hradu Sivý Kameň vyššie uvedené územie alebo usadlosť zvanú Lúčna v Nitrianskej stolici, s rozlohou asi dvoch popluží, s piatimi obydliami, odstráňte všetky iné záujmy a ťarchy.

Našu novú donáciu z kráľovských rúk, ktorú sme dali, darovali a udelili Petrovi, synovi Demetera, vyššie uvedenému Leustachovi, a ich dedičom a potomkom, majú právo natrvalo a nenávratne držať, vlastniť a užívať, so zachovaním práv iných. 

Dané vo Vyšehrade, v nedeľu po sviatku Narodenia Panny Márie, roku Pána tisíceho tristého šesťdesiateho druhého"

 
Začiatok výstavby kanalizácie v Cigli

Výstavbu gravitačnej  a tlakovej kanalizácie v obciach Sebedražie, Cigeľ a Koš realizuje pre investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. spoločnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno  . Dĺžka gravitačnej kanalizácie je 15.831 m z materiálu PVC DN 300. Výtlačné rady sú z PE trúb DN 90 a 125 mm o celkovej dĺžke 1.942 m. Súčasťou projektu je aj 6 ks čerpacích stanic. V júni 2017 došlo k odovzdaniu staveniska a začatiu prác.

  

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 46 - 54 z 368

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

CIGEĽ - mapa


Zobraziť Cigeľ - orientačná mapa na väčšej mape

Syndicate

vrchvoda.sk
© 2020 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.