Dve % pre OZ VRCHVODA

Časopis VRCHVODA 2017

   

Prístupy

Cigeľ: príroda a kultúra

Kto je online

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Meniny

Dnes má meniny
Vlasta
Zajtra má meniny
Lívia

Výber šablóny

Ankety

Domov
Občianske združenie VRCHVODA
Kostol sv. Matúša apoštola v Cigli

Po smrti Pavla IV. Pálffyho sa ujala majetku jeho vdova Mária Františka, rodená grófka Khuen-Belassy. Usilovne pokračovala v začatom diele svojho manžela a všemožne podporovala rekatolizáciu hornej Nitry, ktorá asi sto rokov, počas vlády Thurzovcov bola protestantská. Grófka sa spojila s manželovým synovcom, nitrianskym biskupom Tomášom IV. Pálffym (1623-1679). Spoločne realizovali "rekatolizačnú" časť testamentu Pavla Pálffyho. V tejto časti testamentu Pálffy žiadal, aby sa z určených peňazí vybudoval v dedinách na jeho panstvách ročne aspoň jeden kostol.

 Kostol sv. Matúša apoštola v Cigli bol postavený v roku 1762 na mieste starého dreveného kostola pravdepodobne z 13. Storočia. V roku 1762 vlastnil Bojnický hrad Karol II. Pavol Engelbert Pálffy (1697-1774), preslávený aj dlhšími súdnymi spormi s Prievidzou, ktorej neuznal mestské privilégia, a aj jeho snahou o jej spoddajnenie, čo vyvrcholilo do povestnej Vzbury prievidzských žien na jar v roku 1771. Kostol v Cigli bol rekonštruovaný 1834 Františkom Alojzom Pálffym, renovovaný 1948 (kamenná veža), strecha opravená 1978, rozšírená sakristia – prístavba so samostatným vchodom 2004, kostol vymaľovaný 1980, 2004. Starý oltár, z roku 1613 je umiestnený vo farskej kaplnke v Bojniciach. Nový oôtár, venovaný rodinou Dionýza Schuhtancza je z roku 1949.  

 
Cigeľ a lom Vtáčnik

V roku 2008 bola asi 1 km juhovýchodne nad našou obcou povolená činnosť Kameňolom Vtáčnik – rozšírenie ťažby a výstavba technologickej linky na úpravu andezitu. Existujúcu ťažbu pyroxenického andezitu rozšírili na rozsah do 200 000 t za rok, vybudovali areál s kompletnou technológiou na spracovanie vyťaženej suroviny a vybudovali prístupovú  komunikáciu do lomu. Verejnosť sa vtedy nevyjadrila, úrad životného prostredia rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo robiť so znečisťovaním ovzdušia, ťažkou dopravou a hlučnosťou prevádzky z neďalekého lomu Vtáčnik a ich technologickej linky na spracovanie kamenávrhy?  Navrhujeme najmä:

  •  zakázať využívanie miestnej komunikácie nákladnými autami do a z lomu Vtáčnik, prejazd povoľovať iba pre fyzické a právnické osoby sídliace v obci Cigeľ,
  • prostriedky získané za prejazd nákladných áut účelovo viazať na výsadbu a údržbu verejnej zelene, čistenie a skrášľovanie spoločných priestranstiev v majetku obce
  • požiadať Urbárske pozemkové spoločenstvo v Malej Lehote o spoluprácu pri plánovaní a výsadbe zazeleňovacieho valu - vybudovať protihlukové bariéry a zazeleňovacie valy v katastrálnom území obce Cigeľ
  • spolupracovať s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri určení miest merania v obytnej zóne obce
  • požiadať od spoločnosti KSR – Kameňolomy SR, s.r.o o všetky výsledky meraní hluku a prachu a aktívne sa podieľať na pravidelnom meraní a vyhodnocovaní vplyvov ťažby a technologickej linky na životné prostredie 
  • vykonať prieskum dodržiavania schválených podmienok prevádzky lomu a linky, vrátane funkčnosti odprašovania a skrápania - monitorovať a reagovať na čas výkonu hlučných činností v lome
  • sledovať a vyhodnotiť celkovej záťaže obce prachom, hlukom, dopravou atď.. a požadovať vysvetlenia, aj od iných spoločností v záujme všestranného rozvoja územia a kvality života obyvateľov obce.
 
Európske solárne dni v Cigli: 7. máj 2011

Európske solárne dni (ESD) propagujú v dňoch 1. – 15. mája 2011 využívanie neobmedzeného, obnoviteľného a ekologického zdroja energie – SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek. Hoci použitie slnečnej energie nie je novým vynálezom, v poslednom období začína byť mimoriadne zaujímavé aj kvôli zvýšenému negatívnemu dosahu výroby energie z iných zdrojov. Odhaduje sa, že do roku 2030 využívanie ekologických, bezpečných a obnoviteľných zdrojov energie  porastie každoročne o takmer 10 percent, solárna energetika predstihne energetiku veternú. Niektoré z obnoviteľných zdrojov – solárna, veterná, geotermálna, vodná energia a energia z biomasy majú aj u nás v Cigli veľkú šancu do budúcnosti.

Rodiny s deťmi, mládež, obyvatelia aj niekoľkí návštevníci našej obce (Cigeľ sa ako prvá obec v celom Trenčianskom kraji zapojil do kampane Európske solárne dni) prišli na Solárny deň v Cigli, v sobotu 7. mája 2011 od 11:00, na multifunkčné ihrisko pri škole. Hrali sme futbal (rozhodoval B. Jurenka) a volejbal, deti sa zabavili kreslením obrázkov so slnečným obsahom (pozri galériu) na asfalt a aj na papier, všetci si lámali hlavy nad štyrmi otázkami vedomostného kvízu (viete, napríklad, koľko hodín priameho slnečného svitu priemerne ročne dopadá na našom území?), hrala hudba (díky, Pucel), slnko svietilo ako sa patrí na solárny deň, vtipne moderoval J. Černák.

Plagáty, letáky, balóniky, tri modré tričká s logom ESD, perá a baterky boli poskytnuté celoslovenskými organizátormi kampane. Pitie a keksíky pre deti darovala obec Cigeľ. Lampáše pre vylosovaných účastníkov kvízu darovala firma Greenergy. Nápad, prípravu, zabezpečenie a vyhodnotenie podujatia je (s podporou všetkých horeuvedených) zásluhou spoločnej práce rodín: Dámerovcov, Kadlečíkovcov, Krauskovcov, Michalovičovcov... Solárny deň sa podaril a členovia volejbalových družstiev SOLÁR a KOLEKTOR veria, že si čoskoro na ihrisku znova zahrajú. Pozri galérie. Informácie aj na http://www.solarnedni.sk/  http://www.cigel.sk/  http://www.skrea.sk/ www.vrchvoda.sk

O solárnych dňoch v Cigli informovali aj ďalšie internetové stránky:

http://www.humanisti.sk/view.php?nazevclanku=eur%F3pske-solarne-dni-na-slovensku-boli-uz-prvy-rok-uspesne&cisloclanku=2011050021

http://www.siea.sk/kalendar/c-1045/europske-solarne-dni/

 
Stromčeky okolo vodnej nádrže

Článok o dobrovoľníckom sadení stromčekov v Cigli vyšiel v okresnom týždenníku MY Hornonitrianske noviny...

Niekoľko desaťročí trvajúce dolovanie nerastného bohatstva v podzemí chotára obce Cigeľ spôsobilo prepadliská a trhliny, stratu potokov a prameňov. V posledných rokoch zaťažujú krajinu na úpätí pohoria Vtáčnik viaceré andezitové lomy, aktuálne sa o andezit nad obcou zaujíma okrem existujúcich lomov Vtáčnik a Košariská už tretia firma. Škody na krajine však neoslabili vzťah Cigeľčanov k milovanému chotáru a životnému prostrediu. Snažia sa udržiavať lesy, lúky, vodné toky a pramene a dokonca aj banské technické pamiatky a významné vyhliadky. Veľmi si tu cenia viacúčelovú vodnú nádrž blízko lyžiarskeho vleku Priedavky - Šabľová, hojne navštevovanú obyvateľmi hornej Nitry po celý rok. V auguste 2010 bola celá lokalita poškodená povodňou a vyžaduje preto obnovu ale aj trvalú starostlivosť.

 Zámerom blízkej budúcnosti, účinnou a účelnou spoluprácou obyvateľov obce s cigeľským občianskym združením Vrchvoda, s ďalšími neziskovými organizáciami, pozemkovým spoločenstvom, so samosprávou aj miestnou školou, je dobrovoľníckymi prácami a s pomocou sponzorov upratovať a vyčistiť okolie nádrže, revitalizovať brehové porasty a vysadiť novú zeleň. V priebehu tohto roka plánujú obľúbenú lokalitu upraviť, doplniť stojany na bicykle, lavičky, stoly, nádoby na separovaný odpad, prístrešky, informačné panely a umelecké prvky z dreva a kameňa. Aj napriek tomu, že navrhované úpravy neboli v druhom kole grantového programu Zelené oázy, slovenskou rafinérsko-petrochemickou spoločnosťou finančne podporené, predsa len sa vďaka zanieteniu a ochote miestnych ľudí práce na projekte „Malá zelená oáza pre hornú Nitru“ začali a prinášajú prvé výsledky.

 Potvrdzuje sa, že verejnoprospešná práca nesie so sebou aj spojenie príjemného s užitočným. Už dve soboty po sebe, 16. a 26. apríla 2011, v takmer letnom počasí sa uskutočnili užitočné brigády – príjemné stretnutia žien, detí a mužov v prírode Zelenej oázy pri lyžiarskom vleku, opekanie, upratovanie, sadenie a ochrana asi dvesto mladých smrečkov na úpätí hrádze, okolo vodnej plochy. Nezištná starostlivosť o životné prostredie je jedným zo znakov vysokej kultúry, aktívneho postoja a spoločenskej zodpovednosti obyvateľov modernej obce. Vďaka patrí všetkým brigádnikom za dobrú vôľu a primeraný kus dobre vykonanej práce, vďaka pozemkovému spoločenstvu v Cigli za materiál, náradie a odborné usmernenia.

 
Projekt Malá zelená oáza pre Hornú Nitru

V druhom kole v polovici marca 2011 komisia vybrala z vyše sto iba 20 žiadostí, a my medzi podporenými projektami žiaľ nie sme...  

Do prvého kola grantového programu Zelené oázy 2011, podporovaného spoločnosťou Slovnaft, a.s., prišlo rekordných 333 platných predbežných žiadostí o podporu. Z nich bolo v prvom kole vybraných 115, ktoré postúpili do druhého, záverečného kola hodnotenia. Zoznam postupujúcich projektov nájdete TU. Úspechom  nášho občianskeho združenia a dobrou propagáciou obce Cigeľ je skutočnosť, že medzi postupujúcimi projektami je aj  Malá zelená oáza pre Hornú Nitru.

Zhrnutie projektu: "Na Hornej Nitre unáhlená ťažba uhlia spôsobila prepadliská a trhliny v chotári obce Cigeľ, stratu potokov a prameňov. Škody na krajine však neoslabili vzťah Cigeľčanov k milovanému chotáru a životnému prostrediu. Snažia sa udržiavať lesy, lúky, pramene a dokonca aj banské technické pamiatky a významné vyhliadky.
Veľmi si tu ceníme viacúčelovú vodnú nádrž v lokalite Priedavky - Šabľová, hojne navštevovanú celý rok. V auguste 2010 bola celá lokalita poškodená povodňou a vyžaduje preto obnovu ale aj trvalú starostlivosť. V spolupráci OZ Vrchvoda, neziskových organizácií, samosprávy a školy by sme chceli brigádnicky v rámci projektu Zelené oázy upratovať a vyčistiť okolie nádrže, revitalizovať brehové porasty a vysadiť novú zeleň. Upravíme celú lokalitu, doplníme stojany na bicykle, lavičky, stoly, nádoby na separovaný odpad, prístrešky, informačné panely a umelecké prvky z dreva a kameňa." 

Predtým:        Potom:      

Celý článok...
 
Obce a kameňolomy

Komplikované vzťahy obyvateľov, združení a samospráv s úradmi a s podnikateľmi v obciach s kameňolomami, na Slovensku vôbec nie sú ojedinelým prípadom. V niečom sa na našu situáciu v Cigli podobajú, v niečom sú celkom odlišné. Informuje o tom rozhlas, televízia, časopisy, internet... Kameňolomu v Cigli sa venujú MY Hornonitrianske noviny (2009, 2011), Slovenský rozhlas, Regionálna televízia RTV Prievidza - Noviny 4. marca 2011, od 33. minúty, Slovenská televízia - Správy STV 14. marca 2011 od 15. minúty... Výber z článkov publikovaných na internete, mapuje stav a vývoj v niektorých z množstva obcí, kde majú tiež skúsenosti s kameňolomom: Beluša, Ladce, Beňatina, Jastrabá, Jelenec, Machulince, Opatovce, Nižný a Vyšný Klátov, Trstín, Žirany...

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 31 32 33 34 35 36 37 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 271 - 279 z 329

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

CIGEĽ - mapa


Zobraziť Cigeľ - orientačná mapa na väčšej mape

Syndicate

vrchvoda.sk
© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.