Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Z kroniky obce arrow Pomenovania dvorov v Cigli
Pomenovania dvorov v Cigli
Napísal Kronika obce z roku 1965   
05. 02. 2009

Časti nášho chotára sú pomenované podľa mien gazdov, ktorí sú uvedení v urbárskom súpise z rokov 1753 a 1828. Podľa tohto súpisu platili uvedení gazdovia dane bojnickému panstvu.

Podľa týchto gazdov sú po dnes pomenované časti nášho chotára, ako je Chalmovský Laz, Chrebetská Chorvatica, Homolova Jama. I jednotlivé dvory majú svoje pomenovanie podľa priezviska občana bývajúceho v tom ktorom dvore. Na príklad Račkeje sa pomenuje podľa toho, lebo tam býval Matej Račko. Iné dvory sa zasa pomenujú podľa toho odkiaľ pochádzal občan bývajúci v týchto miestach. Napríklad Prochotskeje sa nazýva preto že Svitkovci prišli z Prochote. Fabianeje dvor nemá zistené pomenovanie. Frankeje je podľa priezviska Franko. Toto priezvisko sa zachovalo až po dnes. U kôročkov býval Ján Kôročka, U drozdov sa i po dnes zachovalo priezvisko Drozd. U mikušov je podnes celý dvor tohoto priezviska. U chalupov sa priezvisko nezachovalo, bývajú tam väčšinou Mjartanovci. Do šarinských sa volá preto, že dvor je postavený na močiari na ktorom rastie i dnes šarina. Šovceje dvor sa pomenuje podľa remeselníckeho pomenovania „švec“ po terajšom obuvníkovi. Tu žije i teraz obuvník Bobok Štefan a jeden obuvník Šušol Adam zomrel pred dvomi rokmi. Jamriškeje dvor sa pomenuje podľa priezviska Jamriško, lebo tam žila táto rodina. Hronceje dvor sa pomenuje podľa toho, lebo tam jeden z hroncoviarov mal manželku od Hrona. Odkiaľ pochádza pomenovanie dvora Gazdinkeje, neni známe, ale pravdepodobne pochádza pomenovanie preto že tam boli malí gazdovia. Tento dvor je jeden z najnovších, lebo na jeho mieste bol pred 300 rokmi ešte obecný cintorín. Do mackov sa volá preto, že tam žil občan Macko. Kováčikeje dvor má pomenovanie podľa remeseľného slova kováč preto, že tam žil občan zaoberajúci sa kováčstvom. Vo dvore však teraz žijú väčšinou Mjartanovci, je tam Marcikán, Kostoláni, Dolinský, Hrdý a Weis. Cmarkeje dvor má pomenovanie podľa priezviska Cmarko, kde aj po dnes žije väčšina rodín tohto priezviska. Žije tam ešte Čertík, Kobela a Sedliačik. Časť obce pod skalou sa pomenuje Ulička. Odkiaľ toto pomenovanie vzniklo nepodarilo sa zistiť. Žijú tam dve rodiny Chrebetovcov, 3 rodiny Mjartanovcov, 1 rodinas Málikovcov, 4 rodiny Dolinskovcov a 1 rodina Balážovcov. V Mjartaneje dvore žije Svítok, Krausko a Dolinský. Prečo má pomenovanie Mjartaneje neni známe (*). Dvory KrauskejeŠušleje majú pomenovanie podľa priezvísk, ktoré tam ešte i teraz jestvujú. Beňadikeje dvor má pomenovanie podľa priezviska, lebo tam žila rodina Beňadik. Doteraz sa však nezachovala a žijú tam Mjartan, Daniš, Jamriško, Čertík., Murár, Drozd, Oboňa a Benko. Dvor pri kostole má názov Ozanineje. Odkiaľ tento názov pochádza neni zistené. Žijú tam rodiny Krausko, Beňadik. Beňadikovcov je tam 5 rodín a Krauskovcov 2 rodiny. Do martišov a Búchalov tiež neni zdôvodnené prečo sa tak volá, keď tam žijú Krauskovci, Svítok a Šnirc. Posledný dvor na dolnom konci na pravom brehu Ciglianky je Trvajeje, ani toto zdôvodnenie sa nenachádza. Fábreje dvor je pomenovaný podľa priezviska, ktoré je doteraz.

Mnohé zo spomínaných rodín podľa ktorých majú názvy jednotlivé dvory, už v Cigli neexistujú. O niekorých vieme, že žijú v okolitých dedinách a niektoré už úplne zanikli.

 

(*) Ku pomenovaniu dvora Mjartaneje nám napísal vysvetlenie pán Ivan Svitok:

Pomenovanie dvora MjartanejeDňa 26.10.1826 sa môj praprastarý otec Michal Svitok oženil s Katarínou Mjartanovou a ostal gazdovať na svokrovom grunte - odtiaľ pomenovanie Svitok Mjartaneje alebo od Mjartanov. Pozdravuje Ivan Svitok, syn Jozefa Svitka Mjartaneje - zakladateľa izby revolučných tradícií v Cigli (je smutné, že v Izbe revolučných tradícií v Cigli chýba zmienka o jej zakladateľovi).

 

Ďakujeme za príspevok, ktorý upresňuje záznamy z Kroniky obce.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.