Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Z kroniky obce arrow Povesti z kroniky
Povesti z kroniky
Napísal Kronika obce z roku 1964   
07. 10. 2008

Ako každá dedina a mesto má i Cigeľ mnohé povesti  - viaceré časti nášho chotára sú opradené rôznymi povesťami.

 

Hneď nad dedinou na kraji lesa Vtáčnik je skala zvaná Jančekeje. O tejto skale sa hovorí, že za tureckých vojen z tejto skaly skočil kôň s jazdcom do priepasti a stalo to vraj tak, že počas tureckých výprav sa ľudia ukrývali v lesoch a lesy poskytovali úkryt i porazených vojskám. Po skončení bojov a stiahnutí sa Turkov vyšiel akýsi jazdec na skalu a volal „Jano, Ďuro, Mišo, hybaj domov už mrcha ľudia odišli!“. V tom akási ježibaba pichla koňa vidlami a tento skočil s jazdcom zo skaly. Donedávna vraj tam bolo počuť erdžanie koňa a detský plač. Pod touto skalou našiel istý pastier kôz veľký poklad zlata. Zlato sa našlo tak, že jedna koza vždy utekala od stáda a pastier ju nemohol  nájsť. Keď to dlho trvalo, pastier si zaumienil, že kozu bude pozorovať. Išiel za ňou a našiel ju pod skalou ako lízala akýsi ligotajúci sa predmet. Boli to vraj zlaté podkovy z koňa, ktorý sa pod skalou zabil.

Niže skaly je pasienok zvaný Šabľovo. Cez tento pasienok sa turecké výpravy pokúšali dobyť podhradský zámok. Cez pasienok je i po dnes cesta, ktorá má názov Turecká. Pasienok Šabľovo má svoj názov z bojov, na tomto mieste sa vraj vojská bili šabľami, ako to bývalo za najstarších vojen.

Lúky Chorvatice majú názov tiež z bojov, na tomto mieste sa vraj turecké vojská stretli s chorvátskymi a Chorváti tu boli porazení a dodnes vidieť, že tu boli veľké hroby.

Les Zátiny má názov tiež z bojových výprav, lebo vraj na tomto sa mieste sa vojenská jednotka opevnila tak, že všetky prístupy na vrch zarúbala stromami.

Vyše skaly Prieloha je časť lesa, ktorá má názov Uhliská. Názov pochádza z nedávnych dôb, na tomto mieste pálili kováči pre seba uhlie a takýto spôsob zadovažovania uhlia existoval ešte v minulom storočí. V ciglianskom chotári sú viaceré Uhliská, ako v Kopcoch, Rakytníkoch, Uhlištiach a vyše Ozákov.

Na Košariskách sa vraj vyhrieval na slnku šarkan. Do nedávna sa pasáci báli ísť na túto lúku pásť. Je dosť možné, že v susedných skalách pri Košariskách žili veľké hady.

Hneď vyše dediny je pasienok Ukladište, Pirte a Pálenice. Tieto priestory boli vraj ešte pred 200 rokmi husto zarastené bôrovým lesom. Istého dňa občanovi Dolinskému vraj zabil medveď jalovicu vyše Páleníc. Mjartan Jurajovi Hronceje zabil medveď tiež jalovicu vyše skaly Prieloha, kde vyčnieva skala zvaná Židova čapica.

Pod Vtáčnikom je lúka zvaná Miškeje jama. Na tejto lúke sa vraj prepadol poľovnícky kaštieľ a tu vraj podnes straší.

Na severnej strane obce je časť lúky Priepadliny. Tu pred niekoľkými rokmi sa zosunula pôda a prepadol sa štáľ.

Na Chorvaticiach vraj boli pod jedným kameňom ukryté peniaze a na kameni bolo napísané, že peniaze môže dostať len ten, kto zje kilo hnilej bryndze a kameň odvalí. Istý občan sa vraj na túto úlohu podujal a keď zjedol bryndzu dal sa odvaľovať kameň. Kameň mal vraj odvaliť sám. On to nevládal a preto si zavolal pomoc. Kameň odvalili a obrátili na druhú stranu a tu vidia nápis. „Už som si na jeden bok oddýchol a teraz si oddýchnem na druhý.“

V lesíku vyše dediny, zvanom Kopce je veľký kameň, na ktorom vidieť rysovanie sa kostolných dverí. Tento kameň sa vraj otvára na Veľký piatok a pred kameňom horí ohník. V kameni je vraj veľký poklad. Ako chlapec som sa zúčastnil pozorovania tohto ohníka, ako sa uvádza na Veľký piatok. Pozorovania sa nás zúčastnilo viac chlapcov. Boli sme veľmi pozorní ale veru sme nič nevideli.

Pod lesom Kriškovec je lúka zvaná Drgoňovo. Tu vraj za dôb Jánošíka sa na slnku vyhrieval sám hrdina Jánošík a zaspal. Zrazu zacítil, ako ho ktosi udrel. Vyskočil a vidí pred sebou tiež riadneho chlapiska. Pustil sa s ním do bitky. Silák, keď videl, že Jánošíka nepremôže, ba tento jeho už premáhal, tak sa dal na útek. Jánošík však vedel aj dobre utekať a siláka dobehol na pasienku pod košovskou horou a tam ho zabil. Odtiaľ vraj má tento pasienok názov „Kostenáče“.

Zlatá Jedľa má názov vraj preto, že v tomto lese stála veľká trojvetvová jedľa stará niekoľko desiatok storočí. Tento strom som videl na vlastné oči, ale už na zemi. V tomto strome vraj bolo ukryté tiež veľa zlatých peňazí.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.