Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Aktuality arrow Ochrana životného prostredia arrow Nedá nám nereagovať na príhovor
Nedá nám nereagovať na príhovor
Napísal Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ   
18. 09. 2008

starostu v Ciglianskom spravodaji č. 6 ohľadom informácie plánovaného otvorenia lomu Košariská v našom katastrálnom území.

Občianske združenie Vrchvoda bolo založené z iniciatívy niekoľkých nadšencov, ktorým nie je jedno, v akom životnom prostredí žijú. Pretože právo na čisté životné prostredie nám zaručuje aj Ústava SR a každý občan má k tomu čo povedať.

K situácii, ktorá je teraz pri riešení problému otvorenia lomu, nemuselo vôbec dôjsť, keby boli občania od samého začiatku informovaní o snahách niektorých firiem. Ako prvá s touto myšlienkou prišla firma Tunelstav, s.r.o. v roku 2005, ktorá však v uvedených aktivitách nepokračovala. Na tieto rozbehnuté aktivity zareagovala bratislavská firma Kruh s.r.o. Keďže obecné zastupiteľstvo z predchádzajúceho volebného obdobia zaviazalo starostu, že musí vyvolať širokú verejnú diskusiu občanov o využití ložiska (čo je logické a zákonné riešenie), všetky snahy spoločnosti Kruh, s.r.o. boli dočasne pozastavené. Až v máji 2008 bol na úradnej tabuli pred ObÚ v CIgli vyvesená vyhláška bez dátumu vyvesenia (čo je nutná náležitosť), že prebehlo územné konanie atď..., jednoducho povedané - oznamujeme Vám, že už je všetko schválené atď. a to bez verejnej diskusie. Nikto nepredpokladal, že občania si konečne uvedomia, že majú nejaké práva, ktoré im nemúže nikto zobrať. Jedným z týchto práv je aj petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. Iniciátori petície si zaslúžia náš obdiv, že svoj voľný čas venovali v podstate za práva nás všetkých. Ale určite sa našli aj občania, ktorí túto aktivitu odsudzovali a členovia petičného výboru sa nevyhli aj urážkam a nadávkam. Ale názor musí mať každý človek, my ho nikomu neberieme a ani nevnucujeme ten náš. Len si myslíme, že keď okres Prievidza je zaradený v najhoršom - piatom stupni znečistenia životného prostredia, tak je povinnosťou každého z nás, starať sa o to, aby sme nielen my, ale aj nasledujúce generácie žili v prostredí vhodnom pre život. Pán starosta hovorí o chybách v petícii. Petíciu po nejakom čase vrátil na doplnenie, ktorú po odstránení nedostatkov znovu prijal dňa 6. 8. 20008, čo potvrdil aj úradnou pečiatkou. My nabojujeme proti starostovi, bojujeme proti tomu, aby sa z našej obce stala zlatá baňa pre pár firiem. A nie je dôstojnejšie stáť za ľuďmi, ako sa skláňať pred záujmami niekoľkých firiem? Občanom dávame na vedomie pár základných informácií:

  1. Hoci schválenie ťažby žiada firma Kruh, s.r.o. Bratislava, sama ťažiť neplánuje. Keby aj začala po všetkých schváleniach ťažbu, tak podľa Obchodného registra ručí vlastným imaním vo výške 200 000,- Sk, tzn., že keby aj narobila škody za milióny, tak uhradí škodu len do výšky 200 000,- Sk. Taký je zákon. Podľa našich informácií tu má ťažiť švédska firma .......  a rakúska firma .....
  2. Podľa Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, list zo dňa 25. 8. 2006, zn KÚŽP/2006/00500-4 na základe stanovísk Správy CHKO (chránenej krajinnej oblasti) Ponitrie sa v uvedených lokalitách, kde sa plánuje ťažba,  "nachádzajú biotopy európskeho významu a v prípade vydania povolenia dobývania nevyhradeného nerstu by došlo k likvidácii týchto biotopov. Výsledná spoločenská hodnota zničených biotopov by predstavovala sumu 16 104 200,- Sk" Firma sľúbila obci za každú vyťaženú tonu 8,- Sk, to znamená že pri ťažbe 95 tisíc ton ročne je to 760 000,- Sk/rok. Teda ani za 20 rokov ťažby sa obci nevráti to, čo bude spôsobené odlesnením a zničením biotopov a v tom nie sú zahrnuté škody na majetku obce a majetku a zdraví občanov. V prípade záujmu o dobývanie nerastu na predmetných parcelách je firma úpovinná v prípade zasiahnutia do biotopu európskeho alebo národného významu, ktorým sa môže tento biotop poškodiť alebo zničiť, realizovať revitalizačné opatrenia (náhradná výsadba), ktoré musia byť v rámci okresu. Firme bola určená lokalita Slatina pod prameňom rieky Nitra. Jednoducho povedané, v katastrálnom území Cigľa sa zničí, pod Kľakom sa nanovo vysadí. To už mohli rovno vysádzať nové stromčeky aj vo Valaskej Belej, pretože občanom Cigľa to zdevastované prostredie neoživí. Navyše je tu podľa štatistík vysoká pravdepodobnosť, že po ukončení ťažby sa z vydolovaného územia stane perspektívna skládka komunálneho odpadu.
  3. Podľa zverejnených zoznamov lom Košariská nie je evidovaný ako nevyhradené ložisko. Posudzovanie malo byť ako otvorenie nového lomu, nie pokračovanie, čo je omnoho jednoduchšie. Je zákonná možnosť, pri posudzovaní sa môže použiť aj tzv. nulový variant, to znamená, že uvedená činnosť nebude vôbec realizovaná.
  4. Občianske združenie Vrchvoda nebolo iniciátorom "zviditeľňovania" našej obce v tom zmysle ako to vidí pán starosta.  Televízia Markíza sama automaticky reagovala na prvý článok v týždenníku "MY", ktorý poskytol pán starosta a urobila krátky šot. Občianske združenie až následne žiadalo o právo na odpoveď v uvedenom týždenníku. Je pravda, že už sme sa obrátili na všetky možné a nemožné inštitúcie v tomto štáte (obvodný, krajský úrad životného prostredia, ministerstvo ŽP, obvodný aj hlavný banský úrad, úrad vlády, úrad prezidenta SR, úrad ombudsmana SR), ale všade povedia, že ťažba nebude až v takom rozsahu aby to veľmi výrazne zhoršilo životné prostredie v oblasti. Keď to berú takto jednotlivo, tak je to možné. Ale neberú to v súvislostiach, že v tomto pohorí by to už bol 6. lom - handlová, Košariská - Cigeľ, dva v Lehote pod Vtáčnikom (následky z jedného pociťujú oviac občania Cigľa), Kamenec pod Vtáčnikom, Podhradie - a všade majú firmyx v pláne rozširovať ťažbu. To sa máme pozerať na to, ako nám naše pohoria miznú pred očami? V našej obci sa buduje aj veľkokapacitný ovčín s kafilériou, ktorého činnosť taktiež zhorší náš život, nehovoriac už o veľkých priemyselných podnikoch v okrese.
  5. Občianske združenie Vrchvoda sa však snaží zviditeľňovať našu obec napríklad aj tým, že na stránke www.slovakregion.sk kde prebieha súťaž o najkrajšie mesto a najkrajšiu obec na Slovensku, sme zatiaľ na 7. mieste v celkovom poradí miest a obcí v celej SR.
  6. Snažíme sa o kľudný život v obci, neroznecujeme žiadnu nenávisť a neznášanlivosť, len sa snažíme informovať o skutočnostiach, ktoré mali byť pravdepodobne utajené. Nie je nám jedno ani to, že denne by malo po našej obci prejsť 100 vysokotonážnych nákladných automobilov, pretože náhradná esta mimo obce nie je (a ak čo len jediný človek svoje pozemky na cestu nepredá, tak cesta nebude) a k tomu mámme k dispozícii záväzné stanovisko obce Cigeľ (overené notárom) - Súhlas s využívaním miestnych komunikácií a poľných ciest pre firmu Kruh s.r.o.

Vážení spoluobčania!

Všetky tieto aktivity robíme nielen pre seba, ale pre zdravý a pokojný život v našej krásnej koncovej obci. Snažme sa všetci o to, aby sme sa nemuseli hanbiť pred našimi vnukmi za to, že sme neurobili niečo pre to aby sme im zachovali naču  prírodu a životné prostredie. Niekomu sú peniaze prednejšie ako človek, ale zdravie šťastný život si za ne nekúpi. Preto ak amáte záujem, rozšírte rady nášho občianskeho združenia a pomôžte nielen nám ale najmä sebe.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.