Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Ochrana životného prostredia arrow Prach a hluk, autá cez obec z kameňolomu Vtáčnik
Prach a hluk, autá cez obec z kameňolomu Vtáčnik
Napísal Ivan Kadlečík   
02. 04. 2010

Viac ako inokedy nás v dňoch pred veľkonočnými sviatkami zaťažovali prejavy Kameňolomu Vtáčnik - juhovýchodne nad Cigľom, na hranici s katastrálnym územím Lehoty pod Vtáčnikom. Zaznamenali sme oblaky prachu z technologickej linky na úpravu andezitu šíriace s a v závislosti od smeru vetra - niekedy na Cigeľ, niekedy do hôr smerom na Handlovú. Počuť hluk z nakladania ťažkého kameňa na nákladné automobily, hluk zo spracovania, drvenia a prepravy materiálu. Doprava ťažkými nákladnými autami ide po panelke, po hlavnej ceste, cez Cigeľ. Dochádza k otrasom budov pri ceste, ku znečisteniu ciest blatom a kúskami kameňa, je zvýšené riziko kolízií áut s chodcami....

Úrady koncom roka 2008 schválili navrhovanú činnosť Kameňolom Vtáčnik – rozšírenie ťažby a výstavba technologickej linky na úpravu andezitu, predmetom ktorej je rozšírenie existujúcej ťažby pyroxenického andezitu na rozsah do 200 000 t za rok, vybudovanie areálu s kompletnou technológiou na spracovanie vyťaženej suroviny a vybudovanie prístupovej komunikácie do lomu v katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom. V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA (mimochodom, vtedy sa nikto z verejnosti nevyjadril, n a rozdiel od súčasne prebiehajúcej EIA na lom Košariská v Cigli) boli stanovené opatrenia na ochranu vôd, ovzdušia, zdravia zamestnancov... Vo vypracovanom zámere sa nepredpokladal dopad na obytné zóny, navrhuje sa odprašovanie  - odsávanie filtračnou stanicou OS 400, skrápaním... Má  byť osadených 5 hydrantov, všetky dopravníky majú byť zakrytované pozinkovanými oblúkovými krytmi Capotex. Zámer rozšírenia ťažby v lome Vtáčnik, aj príslušné stanoviská úradov sú zverejnené na adrese http://eia.enviroportal.sk/detail/kamenolom-vtacnik-rozsirenie-tazby-vystavba-technologickej-linky-na-up a pretože posudzovanie EIA už ďalej nepokračovalo, stavba sa rýchlo urobila a dnes vidíme a cítime, počujeme ako to vyzerá, keď sa zámer v skutočnosti realizuje.

V stredu 1. apríla 2010 okolo štvrtej hodiny išli Š. Mjartan, V. Chrebet a I. Kadlečík do lomu na vlastné oči sa presvedčiť, ako technologická linka pracuje a prečo produkuje také množstvo prachu, že to vyzerá akoby horelo a dym padá na Cigeľ. Obyvatelia sú znepokojení, sťažujú sa aj na hluk z prevádzky, ktorý v tomto predsviatočnom období ruší obyvateľov od skorého rána do neskorého popoludnia. Vedúci prevádzky Ing. Peter Flimel informoval o výpadku skrápania (vraj kvô li ranným mrazom), o nefunkčnosti filtračného systému na odsávanie (bude funkčné od stredy 7. apríla), o doprave cez dedinu (trasa cez lehotský chotár sa ešte iba buduje) o nepriaznivých poveternostných podmienkach (smer a rýchlosť vetra), o problémoch s hromadením a nízkym odbytom najmenšej frakcie 0/2.

Cigeľčania dokážu do určitej miery strpieť (dokázali to počas predchádzajúcich dlhých desaťročí) dôsledky priemyselnej činnosti, ale dokážu aj hájiť svoje zákonné právo na pokoj a zdravé životné prostredie a žiadajú nápravu. Protestujeme proti vysoko prašnému a hlučnému spôsobu spracovania kameňa, ako sa realizoval v posledných marcových týždňoch. Ide o neznesiteľné zaťažovanie ovzdušia, lesov, zdravia zamestnancov lomu a celkové nepriaznivé účinky na Cigeľčanov, našu obec a naše katastrálne územie - v zámere navrhovanej činnosti  vypracovanom firmou Noving sa s takýmito dopadmi na Cigeľ nepredpokladalo a skúmali sa iba dopady na Lehotu p. Vtáčnikom. Pravdepodobný môže byť dopad aj na mesto Handlová - aj v neďalekej Handlovej bol zaznamenaný zhoršený stav ovzdušia.

Podľa medzinárodných noriem EIA, "ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov ".

KSR, Kameňolomy SR, s.r.o sú členom medzinárodného koncernu STRABAG, prezentujú ochranu životného prostredia ako svoju prioritu, majú certifikát systému environmentálneho manažmentu a mali by preto byť schopní dosahovať stanovené ciele ochrany životného prostredia.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.