Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Aktuality arrow Združenie Vrchvoda arrow Cigeľ a eurofondy
Cigeľ a eurofondy
Napísal Administrator   
06. 03. 2010

Naša obec nie je v Národnom strategickom referenčnom rámci pre programové obdobie 2007 - 2013 zaradená ako tzv. pól rastu. Preto má Cigeľ obmedzený prístup k získaniu európskych fondov z projektov cez jednotlivé operačné programy. Nie veľmi jednoduché, ale reálnejšie je získať peniaze z eurofondov pre Cigeľ cez Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 (PRV). PRV má štyri osi:

 • ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
 • ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
 • KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA
 • LEADER

 V rámci tretej osi, v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí boli z nášho okresu úspešné napríklad Kocúrany, Čavoj, Opatovce nad Nitrou, Šútovce a získali stotisíce eúr.

Štvrtá os, Leader, funguje cez tzv. miestne akčné skupiny (MAS). Cigeľ je členskou obcou združenia, ktoré sa uchádza o štatút MAS v Programe rozvoja vidieka. OZ Žiar pôsobí na celistvom území sedemnástich členských obcí okresu Prievidza. Územia členských obcí sú: Handlová, Ráztočno, Jalovec, Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa, Cigeľ, Chvojnica, Kľačno, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Tužina. Na druhej strane okresu Prievidza pôsobí druhá potenciálna MAS, Magura - Strážov. Činnosť oboch MAS finančne podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj, vďaka ktorému tieto MAS vypracovali stratégie rozvoja.

Na internetovej stránke OZ Žiar je zverejnená aktuálna Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Žiar, s ktorou sa uchádza o podporu v II. výzve PRV pre os 4 LEADER. Vznikla vďaka ochote a aktívnej práci mnohých desiatok dobrovoľníkov a samospráv.

OZ Žiar predložilo vo februári 2010 žiadosť spolu s vypracovanou Integrovanou stratégiou rozvoja územia OZ Žiar. Uchádza sa o príspevok vo výške 2 086 684 €. Konečné projekty sa budú v prípade úspešnosti a pridelenia štatútu MAS realizovať v území obcí OZ Žiar (spolu 17 obcí). Sú určené na realizáciu projektov v nasledovných oblastich :

 • vidiecky cestovný ruch (podpora nízkokapacitných ubytovacích zariadení a ubytovania na súkromí)
 • marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu
 • výstavba, rekonštrukcia a modrnizácia detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok a pod.
 • rekonštrukcia a modernizácia obecných budov (obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, objektov spoločenského významu)
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia lávok a mostov
 • výstavba chodníkov a cyklotrás
 • rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás, verejných priestranstiev, verejného osvetlenia
 • vzdelávanie a informovanie (všetky formy ďalšieho vzdelávania)

Sú to zaujímavé oblasti rozvoja a ak to bude možné, tak aj naše OZ Vrchvoda podá žiadosť o príspevok na projekt v rámci niektorého opatrenia "Leader". Spoločne  by sme sa mohli pokúsiť o podanie žiadosti na rozvoj obce. Rozvoj vidieka je pre nás asi naozaj najvhodnejšou oblasťou, kde by sa dali získať a použiť peniaze Európskej únie.  

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.