Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Aktuality arrow Ochrana životného prostredia arrow Lom Košariská Cigeľ chcú rozšíriť
Lom Košariská Cigeľ chcú rozšíriť
Napísal admin   
26. 11. 2009

Lom Košariská nad Cigľom (ten nový) plánujú od roku 2010 podstatne rozšíriť. Oznámenie visí na úradnej tabuli pri Obecnom úrade od 18. novembra 2009. Zvesené bude pravdepodobne 9. decembra, možno skôr. Takže práve v týchto dňoch plynie lehota, kedy sa môže verejnosť vyjadriť k zámeru.

Zámer navrhovanej činnosti s odhadom predpokladaných vplyvov na životné prostredie (podľa zákona o EIA) je k dispozícii na Obecnom úrade, alebo na stránkach: http://eia.enviroportal.sk/detail/lom-kosariska-cigel.

Podľa zákona o EIA (posudzovaní vplyvov  na životné prostredie) 24/2006 Z.z. dotknutá obec (Cigeľ) informuje o zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť. Zámer musí  byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Verejnosť môže doručiť obci svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. 

Plánovaná dopravná trasa nejde cez dedinu. Prechádza z Košarísk lesnými cestami, okolo chatovej osady Kamenisté, cez urbárske lesy na okraj Prievidze pri bani. Kameň sa má uvoľňovať trhacími prácami (cca 12 clonových odstrelov ročne), ťažiť v piatich etážach zostupným spôsobom, triediť, drviť a upravovať v lome, odvážať nákladnými autami - asi 150 jázd denne. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.