Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Napísali nášmu OZ:
Dvadsiate prvé výročie 17. novembra
Napísal Ivan Kadlečík   
19. 11. 2009

Medzinárodný deň študentstva vyhlásili ešte počas druhej svetovej vojny ako pripomenutie fašistického teroru proti českým vysokoškolákom v roku 1939. Preto si študenti na celom svete  17. novembra pripomínajú odpor proti totalitnej moci a tešia sa zo svojho sviatku.Na Slovensku však 17. november kvôli revolučným udalostiam z roku 1989 slávime aj ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu. 21 rokov nás už delí od novembrových udalostí, po ktorých sme sa oslobodili od nadvlády komunistov, moci eštebákov, vynútených prejavov lojality k režimu, prenasledovania disidentov, hospodárskeho takzvaného plánovania a neustáleho zaostávania, železnej opony, potlačovania viery a vlastných názorov, nekontrolovanej a nesmiernej devastácie životného prostredia, manipulovania s informáciami...

V polovici novembra si viac ako obvykle uvedomujeme hodnotu slobody a zodpovednosti za udržiavanie demokracie. Možno si to niekto ani nevšimol, ale zmeny v spoločnosti priniesli slobodu vyjadrovania názorov, vierovyznania, podnikania, volieb štátnej správy a samosprávy, cestovania, združovania, publikovania. Hodnoty ako otvorenosť, sloboda názorov,  komunikácia, tolerancia k menšinám, ochrana diskriminovaným, zodpovednosť za krajinu, prírodu a životné prostredie sú pre občanov zaručené ústavou. A občania by nemali dopustiť ich znehodnocovanie a porušovanie.

V modernej spoločnosti v Európskej únii sa cení podpora zapojenia občanov do rozhodovania, komplexná informovanosť, spoločný postup pri riešení globálnych problémov – témou číslo jedna sú globalizácia ekonomiky, trvalo udržateľný rozvoj, prekonávanie ekonomických bariér, klimatické zmeny, boj proti extrémizmu a xenofóbii, zmena povolaní, informatizácia, rodové stereotypy... V Cigli sa prispôsobujeme celospoločenským zmenám tak ako všade na Slovensku. Občania slobodne chodia do kostola, podnikajú, volia, diskutujú, spolčujú sa, chodia do zahraničia (kvôli práci či zábave), publikujú svoje názory v tlačených i elektronických médiách a snažia sa v zložitej ekonomickej situácii o vysokú kvalitu života v rámci rodiny, obce i spoločnosti. Vyjadrujú sa k problémom ktoré ich najviac ťažia a je povinnosťou štátnej i verejnej správy zaoberať sa nimi.

Počas posledných dvadsiatich rokov sa so spoločnosťou určite stali aj veci, na ktoré nie sme veľmi hrdí. A spomienky na Československú socialistickú republiku môže ovplyvniť optimistická nostalgia za mladosťou a nejakými svetlými stránkami. Ale najdôležitejšie je, že rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

Copy of Syndicate

vrchvoda.sk
© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.