Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Vďaka za podporu
Dvadsiate prvé výročie 17. novembra
Napísal Ivan Kadlečík   
19. 11. 2009

Medzinárodný deň študentstva vyhlásili ešte počas druhej svetovej vojny ako pripomenutie fašistického teroru proti českým vysokoškolákom v roku 1939. Preto si študenti na celom svete  17. novembra pripomínajú odpor proti totalitnej moci a tešia sa zo svojho sviatku.Na Slovensku však 17. november kvôli revolučným udalostiam z roku 1989 slávime aj ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu. 21 rokov nás už delí od novembrových udalostí, po ktorých sme sa oslobodili od nadvlády komunistov, moci eštebákov, vynútených prejavov lojality k režimu, prenasledovania disidentov, hospodárskeho takzvaného plánovania a neustáleho zaostávania, železnej opony, potlačovania viery a vlastných názorov, nekontrolovanej a nesmiernej devastácie životného prostredia, manipulovania s informáciami...

V polovici novembra si viac ako obvykle uvedomujeme hodnotu slobody a zodpovednosti za udržiavanie demokracie. Možno si to niekto ani nevšimol, ale zmeny v spoločnosti priniesli slobodu vyjadrovania názorov, vierovyznania, podnikania, volieb štátnej správy a samosprávy, cestovania, združovania, publikovania. Hodnoty ako otvorenosť, sloboda názorov,  komunikácia, tolerancia k menšinám, ochrana diskriminovaným, zodpovednosť za krajinu, prírodu a životné prostredie sú pre občanov zaručené ústavou. A občania by nemali dopustiť ich znehodnocovanie a porušovanie.

V modernej spoločnosti v Európskej únii sa cení podpora zapojenia občanov do rozhodovania, komplexná informovanosť, spoločný postup pri riešení globálnych problémov – témou číslo jedna sú globalizácia ekonomiky, trvalo udržateľný rozvoj, prekonávanie ekonomických bariér, klimatické zmeny, boj proti extrémizmu a xenofóbii, zmena povolaní, informatizácia, rodové stereotypy... V Cigli sa prispôsobujeme celospoločenským zmenám tak ako všade na Slovensku. Občania slobodne chodia do kostola, podnikajú, volia, diskutujú, spolčujú sa, chodia do zahraničia (kvôli práci či zábave), publikujú svoje názory v tlačených i elektronických médiách a snažia sa v zložitej ekonomickej situácii o vysokú kvalitu života v rámci rodiny, obce i spoločnosti. Vyjadrujú sa k problémom ktoré ich najviac ťažia a je povinnosťou štátnej i verejnej správy zaoberať sa nimi.

Počas posledných dvadsiatich rokov sa so spoločnosťou určite stali aj veci, na ktoré nie sme veľmi hrdí. A spomienky na Československú socialistickú republiku môže ovplyvniť optimistická nostalgia za mladosťou a nejakými svetlými stránkami. Ale najdôležitejšie je, že rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.