Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Zaujímavosti z obce arrow Cígeľ, Cigľan, cigliansky...
Cígeľ, Cigľan, cigliansky...
Napísal Administrator   
11. 10. 2009

Stretávame sa s rôznymi tvarmi názvu našej milej obce, obyvateľských mien a odvodených prídavných mien: Cígeľ – Cigeľ, Cigľan – Ciglan – Cigeľčan, Ciglianka – Ciglianka – Cigeľčanka, cigliansky – cígeľský – cigeľský... Každý z nás má na používanie správnych označení určitý názor alebo zvyk, ale čo hovorí o správnosti jednotlivých slov súčasná jazykoveda?

Jazykovedci neboli vždy celkom jednotní v používaní názvov a slov Cigeľ, Cigeľčan, Cigeľčanka, cigeľský – avšak  práve takto sú kodifikované a uvedené v platnom Slovníku slovenského jazyka i v Pravidlách slovenského pravopisu. Pre podporu dôslednosti v používaní správnych označení si treba uvedomiť aj skutočnosť, že na území Slovenska sa nachádzajú ešte dve obce s podobným názvom ako naša a my by sme mali zdôrazňovať našu jedinečnosť a nedávať priestor na prípadné nedorozumenia v označeniach. Obe obce sú na východnom Slovensku, sú ženského rodu: Cigla a Cigeľka a podľa Slovníka slovenského jazyka a Pravidiel slovenského pravopisu treba rozlišovať:

Cigla -y L -e ž.; Cigľan -a mn. -ia m.; Ciglianka -y -nok ž.; cigliansky

Cigeľka -y ž.; Cigeľčan -a mn. -ia m.; Cigeľčianka -y -nok ž.; cigeľčiansky

Cigeľ -gľa L -i m.; Cigeľčan -a mn. -ia m.; Cigeľčanka -y -niek ž.; cigeľský

Názov obce s dlhým í - Cígeľ by sa skutočne nemal podľa súčasne platných pravidiel slovenského pravopisu používať. Žiaľ príliš často sa stretávame s týmto nesprávnym názvom, najmä na dopravných označeniach a smerovkách (pozrite si pozornejšie informatívne smerové značky v našom okolí, aj priamo v našej obci). Ďalej, nemali by sme používať prídavné meno cigliansky - je odvodené od názvu obce  nachádzajúcej sa na východnom Slovensku. 

 Pre ilustráciu o vývoji názorov a náročnosti danej problematiky citujeme článok V. Mikulu spred vyše tridsiatich rokov, ktorý dokladá v reálnom živote existujúcu nejednoznačnosť názorov jazykovedcov na používanie názvu obce, obyvateľského mena a prídavného mena odvodeného z názvu obce:

Viliam Mikula: Dve poznámky o názve Cigeľ (Slovenská reč, 40, 1975, č. 2, s. 106) Na základe článku Jozefa Vavru Cigeľ, Cigľan, Ciglianka, cigliansky (Slovenská reč, 32, 1967, č. 1, s. 37—39) a v súlade so Slovníkom slovenského jazyka VI (s. 161) sa v okresnom týždenníku Prieboj ustálilo písanie názvu obce Cigeľ a podľa nej i názov blízkej bane s krátkym i: Cigeľ, Baňa Cigeľ. I názov podnikovej prílohy týždenníka Prieboj (Cígeľský Prieboj) sa upravil na Cigliansky Prieboj. Pravda, v dennej tlači sa dosiaľ píše zväčša názov obce i podniku s dlhým í, teda Cigeľ, hoci už v poslednom čase badať, že niektorí redaktori, najmä Pravdy a Smeru, si zvykajú na kodifikovaný tvar Cigeľ (s krátkym i). (Pozri napr. Pravdu z 24. sept. 1974.)Ako však vidieť z príspevku J. Jacku Obyvateľské mená a adjektívne deriváty od niektorých miestnych mien (Slovenská reč, 39, 1974, č. 5, s. 304—308), aj medzi jazykovedcami sú pochybnosti v otázke písania názvu uvedenej obce pod Vtáčnikom, resp. nemajú tu všetci zhodný názor. J. Jacko v citovanom článku nesúhlasí s náhľadom J. Vavru, ktorý na základe starších i novších máp, lexikónov a zoznamov slovenských obcí za spisovnú pokladá podobu Cigeľ s krátkym i.Podľa J. Jacku nie je tu potrebné skúmať súčasný spisovný jazyk cez rozličné etymologické a historické súvislosti v každej situácii, ale rozhodujúci je synchrónny aspekt. To by bolo v poriadku. Lenže J. Jacko túto svoju správnu požiadavku v tomto konkrétnom prípade dostatočne nedokladá. Skutočnosť je totiž iná a zo synchrónneho aspektu má pravdu J. Vavro. Rodený Cigľan (alebo podľa J. Jacku Cígeľčan) vyslovuje názov svojej obce s krátkym i, teda Cigeľ.Nazdávame sa, že otázka písania názvu obce Cigeľ je vyriešená. Treba rešpektovať podobu Cigeľ (s krátkym i), kodifikovanú SSJ V I . Proti navrhovanému tvoreniu obyvateľského mena od miestneho mena Cigeľ príponou -čan (Cigeľčan, Cigeľčanka) a proti tvoreniu prídavného mena príponou -ský od nezmeneného základu (cigeľský) nič nenamietame a pokladáme odôvodnenie J. Jacku za presvedčivé.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.