Dve % pre OZ VRCHVODA

Darujte 2 percentá
Domov arrow Aktuality arrow Zaujímavosti z obce arrow Nové nájomné byty v Cigli
Nové nájomné byty v Cigli
Napísal Ivan Kadlečík   
28. 03. 2009

Ďalšia dobrá správa pre Cigeľ - prideľovanie šestnástich nájomných bytov v novej bytovke v lokalite Ukladište. Rozvoj možností pre ubytovanie je v záujme obyvateľov, obce. Na stretnutí záujemcov, ktoré zvolala obec Cigeľ 12. marca 2009 sa zúčastnilo vyše šesťdesiat obyvateľov Cigľa, okolitých obcí, okresného mesta, ktorí boli oboznámení a súhlasili s podmienkami nájmu.

Obec ponúka šesť trojizbových, šesť dvojizbových, dva jednoizbové byty a dve garsónky. Cigeľ podpísal zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, podľa ktorej získala  prostriedky na spolufinancovanie výstavby, povinná je uchovať nájomný charakter bytov po dobu tridsať rokov, uzatvoriť nájomnú zmluvu na najviac tri roky, byty prenajať uchádzačom, spĺňajúcim prísne kritériá (podľa Výnosu MV a RR č. 1-2006). Ďalšie podmienky nájmu ako aj kritériá výberu fyzických osôb a rodín pre nájom, schválilo obecné zastupiteľstvo.

Ministerstvo, ktoré poskytlo na výstavbu nájomných bytov finančnú dotáciu vyše 5 a pol milióna korún, preferuje riešenie bytových problémov najmä mladých rodín s deťmi, s nižším príjmom, zdravotne, sociálne, spoločensky odkázaných osôb a rodín. Dôležitý pre výber uchádzačov je pritom aj záujem, aby nájomcovia v súčasnej zložitej ekonomickej situácii preukázali schopnosť plniť svoje záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy bez výraznejšieho dopadu na kvalitu svojho života a života spolubývajúcich. Zložitú úlohu, vybrať vhodných uchádzačov - najlepšie spĺňajúcich zadanie, starostovi a obecnému zastupiteľstvu pomáha riešiť komisia, vytvorená z troch poslancov obecného zastupiteľstva a jedného zástupcu spoločenksých organizácií pôsobiacich v obci. Komisia má spracovať všetky dostupné a relevantné údaje poskytnuté uchádzačmi o nájom, overiť splnenie podmienok Výnosu MV a RR SR, VZN a zmluvy medzi obcou a ministerstvom, navrhnúť zastupiteľstvu obce približne do 20. apríla poradovník potenciálnych nájomcov. Úlohou verejnosti je zaujímať sa o podmienky a proces prenajímania bytov v našej obci, komunikovať svoje názory a preferencie. Záujemcovia musia predložiť včasné, úplné a pravdivé údaje, nevyhnutné pre správne rozhodnutia. Obecné zastupiteľstvo a starosta sú sľubom zaviazaní  dodržiavať legislatívny rámec.

Komunikácia, informovanosť, legálnosť a transparentnosť prideľovania nájomných bytov sú základnými predpokladmi takého výberu budúcich nájomcov, s ktorými sa budú vedieť zmieriť všetci dotknutí - šestnásť vybratých ale aj žiaľ vyše päťdesiat (momentálne) nevybratých uchádzačov.

Tu je zoznam vybratých uchádzačov (zdroj - archív stránky obce Cigeľ).

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

Prvá písomná zmienka!

Strom roka 2016

Počasie v Cigli

© 2024 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.