Dve % pre OZ VRCHVODA

Domov arrow Všetky príspevky
Jesenný zájazd pre všetkých
Napísal Ivan Kadlečík   
02. 10. 2015
 
Vrchvoda na fejsbúku
Napísal Ivan Kadlečík   
13. 09. 2015
Naše občianske združenie má od septembra 2015 svoju facebookovú stránku , ktorú založil a spravuje Martin Dámer. Ďakujeme a prajeme veľa lajkov, šérov, komentov, friendov a views!
 
Dnes je 653. výročie prvej písomnej zmienky o Lúčke (neskoršom Cigli)
Napísal Ivan Kadlečík   
11. 09. 2015

"MY, Ľudovít, z Božej milosti kráľ Uhorska, prítomnou listinou oznamujeme všetkým, ktorých sa to týka, že Peter, syn Demetera zo Šútoviec, familiár Magistra Jána, Mikulášovho syna, predstúpil pred nás ako verný služobník počas výprav a nájazdov a požiadal nás, pre seba a pre svojho bratranca Leustacha, syna Poukovho, bývalého ostrihomského sudcu, o darovanie a udelenie jedného nášho kráľovského územia alebo usadlosti zvanej Lúčna, v Nitrianskej stolici, patriacej ku nášmu hradu Sivý kameň, s rozlohou asi na dve poplužia, s piatimi kúriami alebo obydliami. Pre vyššie uvedené verné Petrove služby, ktorý sa počas výprav, podľa požiadaviek, možností a určenia vždy snažil zo všetkých síl potešiť naše Veličenstvo, pre prosby a intervencie Magistra Jána, syna niekdajšieho palatína Mikuláša, nášho taverníka, dôkladne odčleňte z majetku nášho hradu Sivý Kameň vyššie uvedené územie alebo usadlosť zvanú Lúčna v Nitrianskej stolici, s rozlohou asi dvoch popluží, s piatimi obydliami, odstráňte všetky iné záujmy a ťarchy. Našu novú donáciu z kráľovských rúk, ktorú sme dali, darovali a udelili Petrovi, synovi Demetera, vyššie uvedenému Leustachovi, a ich dedičom a potomkom, majú právo natrvalo a nenávratne držať, vlastniť a užívať, so zachovaním práv iných. Dané vo Vyšehrade, v nedeľu po sviatku Narodenia Panny Márie, roku Pána tisíceho tristého šesťdesiateho druhého" (11. septembra 1362)

 
Kanalizácia v Cigli sa už v tomto období neurobí...
Napísal Ivan Kadlečík   
22. 08. 2015

Obyvatelia a predstavitelia našej obce s veľkým záujmom sledovali situáciu okolo plánovanej výstavby kanalizácie v našej obci. Začiatkom roka sa ukazovalo, že by kanalizáciu v obciach Cigeľ, Sebedražie, Koš mohla vybudovať jedna brnenská firma. Tá však od zmluvy s vodárenskou spoločnosťou odstúpila. Nová verejná súťaž na zakázku v hodnote viac ako desať miliónov eur bola vyhlásená koncom júla, ale ani nie o mesiac obstaraváteľ stavby (Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.) verejnú súťaž - nadlimitnú zakázku zrušila. Vo vestníku verejného obstarávania 21. augusta 2015 vyšlo oznámenie o zrušení verejného obstarávania. 

V odôvodnení sa píše, že Obstarávateľ vyhlásil súťaž na uvedený predmet zákazky pričom došlo k zmene východzích podmienok týkajúcich sa financovania predmetnej akcie. Prípadnou realizáciou projektu za súčasných podmienok by došlo k zásadným zmenám pri financovaní zákazky a porušeniu základných princípov verejného obstarania.  Obstarávateľ sa o financovanie celého projektu bude pokúšať prostredníctvom výziev o pridelenie NFP v novom programovacom období (do roku 2020) pričom na uvedený predmet zákazky vyhlási verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a aktuálnej výzvy. 

Je to škoda, pretože ďalší rozvoj obce (napríklad aj prípadná výstavba nových bytoviek) dosť závisí od vyriešenia problémov so splaškami, ktoré znečisťujú cigeľské vodné toky, podzemnú vodu, smrdia v jarkoch pri ceste a negatívne ovplyvňujú životné prostredie v Cigli.

 
Valné zhromaždenie 2015
Napísal Ivan Kadlečík   
18. 08. 2015

Valné zhromaždenie občianskeho združenia Vrchvoda sa konalo v sobotu 29. augusta 2015 v altánku na Malej oáze pod vlekom. Príspevok z pera V. Krauskovej nájdete v prílohe. 

 
Nové občianske združenie v Cigli
Napísal Ivan Kadlečík   
17. 08. 2015
V júli 2015 vzniklo nové občianske združenie so sídlom v Cigli, ktoré založili traja mladí ľudia a nazvali ho HAJCMAN. Prajeme vám úspech a veľa dobrých realizovaných nápadov!
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 71 - 80 z 538
© 2018 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.