Dve % pre OZ VRCHVODA

Časopis VRCHVODA 2013

Cigeľ: príroda a kultúra

Kto je online

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Meniny

Dnes má meniny
Bohdan
Zajtra má meniny
Adela

Výber šablóny

Ankety

Domov
Občianske združenie VRCHVODA
Vyšla prvá monografia o obci Cigeľ

Dvaja zostavovatelia, štvorčlenná redakčná rada, štrnásť autorov textov, prekladateľka, grafik a mnohí ďalší spolupracovníci z Cigľa stoja za výsledkom niekoľkoročnej práce. 

 Kniha CIGEĽ má 260 strán, stála približne 20 tisíc eur, vyšla v náklade tisíc kusov v novembri 2014 a v piatok 19. decembra sa v Kultúrnom dome v Cigli konalo jej slávnostné uvítanie. Snímky z kultúrneho a dôstojného predstavenia prvej rozsiahlej publikácie o našej obci prinášame v novej galérii. Vystupovali umelci z Prievidze, ale aj (a najmä) naše deti zo ZŠ s MŠ v Cigli so svojimi učiteľkami, a aj naše ženičky zo spevokolu Ciglianka sa predstavili s tromi miestnymi pesničkami.

 Pôvodný podtitul knihy znel - Dedina pod Vrchvodou a z nejakých dôvodov bol zmenený na: Dedina a ľudia v nej so znamením srdca. Tak ako v poslednej dobe azda všetky významnejšie podujatia v našej obci, ani tvorba a obsah knižnej publikácie o Cigli sa nezaobišli bez nášho občianskeho združenia OZ Vrchvoda. Jeden náš člen je zapísaný medzi autormi, o našom združení sa pekne píše na stranách 226 - 228, na niekoľkých fotografiách nás vidno v akcii, spomínajú nás v článku o volejbalových turnajoch. Na druhej strane, niekde sme ostali aj zabudnutí - napríklad sme naozaj mohli byť spomenutí v súvislosti s obetavou organizáciou fašiangových slávností v dedine, s organizáciou troch ročníkov Cigeľskej kosy a podobne. Redaktori tiež zabudli uviesť zdroj a autora textov: Ďakovný koncert (str. 191) a Cyklopúť Cigeľ - Paríž (strana 192), ktoré sú do knihy viac-menej doslovne prevzaté z nášho webu. Možno aj ďalšie rodiny, spolky, obyvatelia nájdu v knihe nejaké chybičky, preklepy, nepresné fakty... Lebo žiadne ľudské dielo, tým skôr takáto mnohorozmerná a informáciami nabitá kniha, nie je a nedá sa urobiť bez chýb.

Celkovo hodnotíme, že novovydaná publikácia je veľmi príťažlivá a zaujímavá tak po grafickej stránke, ako aj z obsahového hľadiska. Napríklad sa veľa dozviete o prírode, o minuliosti obce, o výzdobe a zariadení kostola, o kamenných krížoch na cintoríne (!), o spolkoch, o škole, o športe, o povstaleckom období, o povojnovej histórii aj o súčasnosti... Veľkoformátová kniha je ladená do farieb našej obce (žltá, zelená a čierna), je kvalitne vytlačená na kriedovom papieri, obsahuje aj zoznam všetkých obyvateľov obce z novembra 2014, dá sa kúpiť na Obecnom úrade za 15 eúr.

Blahoželáme obci Cigeľ k peknej a užitočnej knihe a pridávame sa k želaniu Ing. Petra Čertíka (ktorý knihu pokropil  čerstvou vodou z prameňa potoka Cigeľ): "Nech tajomné puto domova podarí sa nájsť všetkým, ktorí dnes patria k dedine Cigeľ"!

O knihe informuje okrem nás už aj Trenčiansky samosprávny kraj

 
Adventné podujatia

Dni sa krátia, noci predlžujú a ľudia trpia nedostatkom slnečného svetla v tejto daždivej jeseni, na začiatku zimy bez snehu... Ale už odpradávna naši predkovia vedeli, ako prekonať ťarchu a prevahu tmy týchto dní. Dodávali si odvahu a nádej rozsvecovaním sviečok, spoločným stretávaním sa, svetelnou výzdobou svojich príbytkov a verejných priestorov, prípravou na najvýznamnejšie kresťanské sviatky roka.

 •  Advent 2014 v Cigli začal pre mnohých Cigeľčanov omšou v kostole na prvú adventnú nedeľu 30. novembra.
 • Tretieho bolo verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva (posledné z obdobia 2010 - 2014). Ustanovujúce zasadnutie bude 15. 12. 2014. Obec tiež pozýva verejnosť na krst knihy Cigeľ s podtitulom Dedina pod Vrchvodou v piatok 19. 12. 2014!
 • 4. decembra je Barbory - je patrónkou baníkov, patrónkou susedného Sebedražia a teda je aj pre Cigeľ dôležitá. 
 • Radosť a darčeky najmä deťom prináša Mikuláš - už 5. decembra robila naša ZŠ s MŠ v Kultúrnom dome večierok, aj miestna Pizzéria má cez víkend 5. - 7. decembra Mikulášsku akciu.  
 • Na Luciu (nositeľku svetla)- v sobotu 13. 12. 2014 pripravuje miestna Farská rada s Úniou žien od 11:00 do 16:00 hod v Kultúrnom dome charitatívnu Adventnú burzu, do ktorej sa dá prispieť knihami, hračkami, cédečkami... výťažok pôjde pre cigeľské deti. Viac informácií v plagáte Adventná burza  a v súbore Bližšie pokyny
 • Ako každú stredu, aj 3., 10., a 17. decembra je vďaka Drahomíre Píšovej pre deti, mládež aj dospelých otvorená Miestna knižnica od 17. hodiny. Vždy v utorky býva Zumba v KD
 •  Únia žien v Cigli v spolupráci s našim občianskym združením OZ Vrchvoda robia obľúbenú vianočnú tvorivú dielňu: v piatok 12. decembra od 17:00 v kulturáku budeme zdobiť medovníky a pripravovať vianočnú výzdobu. Srdečne pozývame  - príďte sa zohriať, potešiť, načerpať trochu toho svetla

 

 
Čo sa deje v Cigli po voľbách?

Voľby skončili a v Cigli pokračuje spoločenský život plným prúdom. V piatok 21. novembra v starej budove školy od 17:00 organizuje miestny klub Únie žien Slovenska minikurz háčkovania s príťažlivým názvom Uháčkuj si hviezdičku. So sebou si treba priniesť háčik, priadzu resp. perlovku a samozrejme dobrú náladu. Cigeľské ženy s miestnou Farskou radou pripravujú aj vianočný bazár, zbierku – neskôr sa dozviete podrobnosti (donesiete pre vás nepotrebné veci, čo sa môžu niekomu zísť a výťažok pôjde na dobrú vec)! V dvoch triedach starej školy, ktorá je najstaršou obecnou budovou v Cigli, konečne ožíva na náklady obce a vďaka D. Píšovej  pre radosť druhých  (relácia RTVS, vysielaná v januári 2014) po dlhé roky stagnujúca, miestna knižnica a dobrou správou pre obec je, že by sa mohla stať akýmsi Spolkovým domom pre ženy, deti, seniorov, matky s deťmi, občianske združenia... Vítaný je hocijaký projekt, ktorý zlepší vybavenie miestností, zjdenoduší prevádzku, uhradí časť nákladov... Tak aj s miestnym múzeom, bývalou škôlkou, hasičskou zbrojnicou, horným ihriskom, ihriskom pri starej škole, Domom smútku, zónami na prechádzky a stretávanie sa v obci, kvetinovou a inou výzdobou, lavičkami, chodníkmi a cetami, mostami, atď...

V sobotu 22. novembra 2014 bude v cigeľskom chotári spoločná poľovačka Poľovníckeho spolku pri urbároch Cigeľ, Sebedražie, Koš. Niečo podobné sa konalo približne pred rokom, s veľkým úspechom u poľovníkov z blízka i ďaleka. Obyvateľov a návštevníkov obce treba upozorniť – v sobotu v lesoch nad Cigľom a  okolo Zlatej Jedle a Veľkého Griča (poznámka: redakčná oprava) sa bude strieľať po zverine! Po poľovačke bude chutné občerstvenie v Kultúrnom dome. (Pozrite si galériu)

Ustanovujúce zasadnutie  nového Obecného zastupiteľstva sa podľa metodiky ministerstva vnútra má zísť najneskôr do 30 dní od volieb. Poslanci s orgánmi obce majú okrem toho do konca roka začať inventarizáciu majetku obce, schváliť VZN o daniach, rozpočet na 2015, schváliť správu o činnosti ZŠ s MŠ, jej výsledkoch a podmienkach, vyhodnotiť plnenie aktuálneho rozpočtu obce, prerokovať aktuálne problémy...

Každá z udalostí môže byť úspešná s podmienkou zapojenia sa množstva miestnych aktívnych obyvateľov - nech sa páči do práce, ktorá prináša radosť a samé pekné výsledky v prospech našej milej obce! 

 
Komunálne voľby 2014

Výsledky komunálnych volieb na Slovensku: http://volbysr.sk/oso2014/sk/tab17.html. Po piaty krát u Cigeľčanov vyhral Bc.  Štefan Mjartan - blahoželáme a veríme, že s novým poslaneckým zborom, v ktorom budú aj štyria (o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období) členovia nášho, v Cigli a širokom okolí tak úspešného a populárneho, občianskeho združenia spoločne povedieme obec ku väčšej transparentnosti, efektívnosti a na cestu ku trvalo udržateľnému rozvoju v záujme všetkých obyvateľov a skupín v našej milej obci. Ďakujeme voličom za vysokú účasť a za podporu, dôveru, ktorú nesmieme sklamať.

V obecnom zastupiteľstve budú mať zastúpenie tri strany, dvaja nezávislí, tri ženy a 6 mužov.

Zo všetkých 1001 voličov prišlo 727, platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov bolo 712, pre voľby stariostu bolo 713. 

Víťaz vo voľbách starostu, Bc. Štefan Mjartan, získal 394 hlasov a druhý, Mgr. Ľudovít Fábry získal 319 hlasov.

Za poslancov boli zvolení:

 • Mgr. Ľudovít Fábry, 347 hlasov
 • Zdenka Svitková, 331 hlasov
 • Oľga Kováčová, 280 hlasov
 • Mgr. Ivan Kadlečík, 278 hlasov
 • Juraj Čertík, 272 hlasov
 • Dušan Weiss, 271 hlasov
 • Jana Krausková, 268 hlasov
 • Ing. Jozef Dámer, 258 hlasov
 • Ján Krausko, 232 hlasov.

Ďalší v poradí sú: Igor Svitok, Renáta Beláňová, Drahomíra Píšová, Mgr. Ján Krausko, Július Krausko, Edita Bednárová, Jana Baluchová, Anton Mjartan, Katarína Koryťáková, Mgr. Vladimír Bálint, Martina Fajerová, Helena Mjartanová, Maroš Mikuš, Marcela Mikušová.

 

V našej obci sa volí starosta a deväť poslancov v jednom volebnom obvode a v jednom volebnom okrsku. Miestna volebná komisia plní zároveň úlohy okrskovej volebnej komisie, má 5 členov. Začiatkom októbra komisia zverejnila 2 kandidátov na starostu a 23 kandidátov na 9 poslancov - na stránke obce Cigeľ , aj v regionálnom týždenníku.  

Deviatich kandidátov na poslancov dáva Smer, siedmich SOĽ, štyria sú nezávislí kandidáti, dvaja sú SDKÚ, jeden za SIEŤ. Siedmi sú súčasní poslanci (dvaja z terajších poslancov nekandidujú). Dvanásť z kandidátov je mužov, jedenásť žien. Najviac je päťdesiatnikov, potom tridsať- a štyridsiatnikov, najmladší má 27 rokov, najstaršia 62 .

Volebná kampaň trvá od 29. októbra do 13. novembra, v sobotu 15. novembra 2014 sa konajú voľby.

VOĽBY TRVAJÚ OD 7:00 do 20:00, v Kultúrnom dome v Cigli.

Ako sa volí a čo sa robí po ukončení hlasovania, nájdete v metodike na stránke volbysr.sk

 
Šarkaniáda 2014

V nedeľu 19. októbra popoludní od 14:00 na lúkach pri Malej oáze pre hornú Nitru - pri vodnej nádrži pod vlekom v Cigli sme aj tento rok urobili Šarkaniádu - pre radosť detičiek aj dospelých. Lietali šarkany a modely lietadiel, deti súťažili, rodičia, organizátori a diváci povzbudzovali. Pri altánku sa pripravoval čaj, káva a občerstvenie, v ohnisku horel príjemný ohník, bolo nádherné jesenné počasie... Ďakujeme viac ako 60 účastníkom za spoločnosť, radi sme spoločne zažili ďalší úspešný a krásny deň v prírode a s dobrými ľuďmi. Fotky budú v galériách - pošlite aj svoje na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

  

 
Zájazd do Poľska a na Oravu
Vážení účastníci zájazdu - ďakujeme za váš prínos k úspechu nášho spoločného zájazdu. Ako povedal Laco, akcia sa podarila na jednotku s hviezdičkou. Do Noveho Targu  sme prišli približne o pol deviatej, nakupovali sme do pol jednej, pod Oravský hrad sme prišli pred druhou. Návšteva Oravského hradu  s tromi vstupnými bránami, citadelou, palácmi Korvína, Jána z Dubovca, Turzovcov, Pálfiovcov... bola výnimočným zážitkom. Unavení a spokojní sme prišli domov o seidmej večer autobusom spoločnosti SAD s ochotným a zručným šoférom. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia - išli by ste s nami do divadla, na výstavu, na ďalší hrad, na gastronomické hody a podobne?
 
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 220

Prvá písomná zmienka!

Počasie v Cigli

CIGEĽ - mapa


Zobraziť Cigeľ - orientačná mapa na väčšej mape

© 2014 Občianske združenie Vrchvoda, Cigeľ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.